Nie je žiadnou novou správou, že každým rokom ubúda na Zemi stále viac lesných biotopov a ľudstvo sa dostáva aj do oblastí, kde predtým vládli neporušené ekosystémy. Podľa správy OSN je v ohrození až jeden milión druhov rastlín a živočíchov – niektorým pritom hrozí vyhynutie už v priebehu desaťročí.

Keď príroda stráca svoju stabilitu a rôznorodosť, prichádza o funkcie, z ktorých profitujú aj ľudia. Z dlhodobého hľadiska to ovplyvní úrodnosť pôdy, schopnosť produkovať potraviny či chrániť sa pred povodňami. Vedci tvrdia, že zastavenie ubúdania biotopov v jednotlivých častiach sveta a dôkladnejší monitoring biodiverzity a jej patogénov by mohlo tiež v budúcnosti pomôcť predchádzať novým pandémiám. To je jeden z dôvodov, prečo Európska komisia na jar tohto roka vytvorila novú stratégiu v oblasti záchrany biodiverzity do roku 2030, ktorá sa dostala medzi kľúčové piliere plánu obnovy EÚ.

Za alarmujúcu situáciu, keď mnohým živočíšnym a rastlinným druhom hrozí vyhynutie, môžeme my, ľudia. Situácia oproti minulosti je iná v tom, že otázka prežitia sa začína naliehavo týkať aj nás samotných. Aj v našich podmienkach je príčin viacero, ale medzi hlavnými sú bezohľadný prístup ku krajine a ku pôde – urbanizácia a výstavba infraštruktúry, ničenie lesov a intenzívne poľnohospodárstvo, tiež znečisťovanie prostredia a rastúce dopady zmeny klímy,“ vysvetľuje Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Aj preto si dáva aktuálna stratégia Európskej komisie za cieľ transformovať 30 percent európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti. Okrem toho je zámerom aj návrat k pestrým krajinám a biotopom aspoň na 10 percentách poľnohospodárskej plochy. 

Ochrana prírody na Slovensku - Nový zdroj podpory

Problém straty biodiverzity pomenovávajú čoraz intenzívnejšie aj zástupcovia neziskového sektora na Slovensku. Aktuálne výzvy si uvedomuje aj Nadácia VÚB, ktorá sa rozhodla zareagovať vytvorením nového programu podpory Envirogranty. Táto grantová schéma, aká nemá na Slovensku vzhľadom na svoje zameranie obdobu, je prvou vlastnou iniciatívou bankovej nadácie, ktorej zámerom je rozdeliť 100-tisíc eur výhradne na ucelené koncepty environmentálnych aktivít tretieho sektora. Zameriava sa pritom na dve deficitné oblasti – spomínanú ochranu biodiverzity a tiež podporu zelenej ekonomiky. 

Nadácia VÚB pripravila svoju novú koncepciu podpory enviro sektora v spolupráci s expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom. „Iniciatívu Envirogranty možno považovať za unikátnu z hľadiska jej prínosu pre činnosť environmentálne zameraných organizácií na Slovensku. Príležitosti získať zdroje pre projekty v zadefinovaných oblastiach sú aktuálne pomerne obmedzené a táto grantová schéma ich umožňuje efektívne, už budúci rok zužitkovať v praxi,“ hovorí Peter Medveď, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty. 

Grantovú podporu Nadácie VÚB môže získať 5 až 10 enviro iniciatív, ktoré preukážu odvahu a snahu ochraňovať biotopy v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Zapojiť sa môžu tiež organizácie, ktoré sa venujú napríklad konceptu mestských včiel, ochrane domácich pralesov či projektom reagujúcim na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia.

Princípy zelenej ekonomiky

Program Envirogranty okrem toho podporí tiež projekty, ktoré navrhujú životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky. Príkladom môže byť rozvoj prírodného turizmu, sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu a „upcycling“ pri produkcii.

Doteraz sme sa správali ako viacero iných ekologicky zmýšľajúcich korporátnych nadácií, ktorých snahu si ceníme – veď ide o náš spoločný cieľ. Vsádzať myšlienku do samotného DNA toho, ako konáme a aké aktivity podporujeme, však vnímame čoraz viac ako naše poslanie. Aj preto sme sa rozhodli uviesť prvý ročník programu Envirogranty. Je to pre nás dôležitý krok smerom do oblasti, v ktorej sa chceme angažovať stále intenzívnejšie,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky.

Prečítajte si

Netradičné zásnubné a snubné prstene

Dodáva tiež, že za ostatné 2 roky prerozdelila Nadácia VÚB cez svoje komunitné a zamestnanecké grantové programy medzi menšie projekty s ekologickým zameraním po celom Slovensku už 170-tisíc eur. Taktiež sa dlhodobo spája aj s viacerými environmentálne zmýšľajúcimi partnermi, ktorými sú napr. Nadácia Cvernovka, festival Ekotopfilm či OZ PUNKT – organizátor podujatia Dobrý trh.  

Žiadosti o grant spolu so svojimi vypracovanými projektami v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky môžu podať nielen mimovládne organizácie ale aj miestne samosprávy, a to prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka prijímania projektov, o ktorých podpore bude  rozhodovať nezávislá komisia odborníkov, je 5. novembra 2020. Viac informácií o tom, ako požiadať o grant, nájdete aj na stránke Nadácie VÚB.