Viac ako 30 rokov žijú slovenské a české ženy zvlášť. Napriek hraniciam medzi štátmi, problémy nezmizli, pretože majú spoločnú históriu a dlhšie trvanie, než je samostatnosť oboch krajín.

České Ženy ve městě

Nič to neukazuje názornejšie, ako Index rovnosti žien a mužov za rok 2022, ktorý mapuje stupeň rovnosti medzi mužmi a ženami v krajinách Európskej únie. Česko skončilo na 23. mieste a za ním Slovensko na 24. mieste z 27 krajín Európskej únie. Česko získalo 57,2 bodov, Slovensko 56 bodov - obe krajiny však výrazne zaostávajú za priemerom EÚ, čo je 68,6 bodu.

Ani jedna sa v otázkach rodovej rovnosti neposúva, ale v rebríčkoch sa prepadáva. České či slovenské ženy nie sú zastúpené v takmer žiadnych rozhodovacích pozíciách v politike, v ekonomike, vo vede, v médiách aj v športe, majú problémy na slovenskom i českom pracovnom trhu.

Rozdiel v platoch žien a mužov na rovnakej pozícii je v Česku i Slovensku dlhodobo jeden z najvyšších v EÚ. Neporovnateľne viac je na Slovenkách i Češkách starostlivosť o deti a domácnosť, teda neplatená práca.

Podporujeme a zviditeľňujeme ženy 

Preto chceme o postavení žien hovoriť nielen na Slovensku, kde máme 8 rokov portál Ženy v meste, ale aj v Česku, kde začíname s jeho českou verziou Ženy ve městě a s rovnakými ambíciami - robiť kvalitnú ženskú žurnalistiku a otvárať témy, kde častejšie ako fakty vystupujú emócie, predsudky a stereotypné predstavy o ženách.

Na Slovensku si naše články každý mesiac otvorí trištvrte milión čitateliek a čitateľov. Robíme spravodajstvo, rozhovory, slovník feministických pojmov, ale aj reportáže, recenzie kníh či recepty.

Náš obsah je rovnako široký ako sú bohaté záujmy žien, ktoré by v 21. storočí chceli žiť ako to cítia oni samé a nie ako im to diktuje spoločnosť a tradície. V tom ich chceme podporiť: ženy v meste i ženy ve městě.