Veľkonočné sviatky majú nové názvy. Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka. Tento rok si cirkevný predstavitelia pripravili aj nové názvy.

Počas Veľke noci si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení.

Veľkonočné sviatky a nové názvy

Svätý týždeň, nazývaný aj tichý alebo veľký, sa začína Kvetnou nedeľou, ktorá sa tento rok slávila 10. apríla. Podľa nového znenia Rímskeho misála sa Kvetná nedeľa premenovala na Palmovú nedeľu.

Veľká noc a veľkonočné zvyky a tradície na Slovensku i vo svete - kliknite si.

  • Kvetná nedeľa bude po novom Palmová nedeľa
  • Zelený štvrtok sa mení na Štvrtok svätého týždňa
  • Veľký piatok bude Piatok utrpenia Pána
  • Biela sobota bude Svätá sobota
  • Veľkonočná nedeľa sa mení na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
  • Veľkonočný pondelok bude Pondelok vo veľkonočnej oktáve

Tento deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema. Názov sviatku je odvodený od kvetov, palmových ratolestí, ktorými ľud Ježiša nadšene vítal.

Na Slovensku majú podobu vŕbových prútikov - bahniatok. V katolíckych kostoloch ich kňazi počas Kvetnej nedele posvätia, čím halúzky podľa ľudovej tradície získavajú veľkú moc. Traduje sa, že bahniatka potom dokážu ochrániť dom a jeho obyvateľov od chorôb, zásahu bleskom, pred požiarom či inými pohromami.

Štvrtok pred Veľkou nocou sa podľa kresťanského kalendára nazýva Zeleným štvrtkom, po novom nesie názov Štvrtok svätého týždňa. Názov má údajne podľa sviežej zelene Getsemanskej záhrady, kde prišlo k zatknutiu Ježiša Krista. Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej i sviatosti kňazstva.

V tento deň sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša so svojimi učeníkmi. Sú známe obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie sviatosti birmovania (myropomazania).

Ustanovenie Večere Pánovej si na Zelený štvrtok pripomínajú počas služieb Božích aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV). Podľa tradície sa v tento deň majú jesť jedlá zelenej farby, aby sa ľudia po celý rok tešili dobrému zdraviu.

Nové názvy Veľkonočných sviatkov

Veľký týždeň pokračuje Veľkým piatkom, ktorý sa po novom nazýva Piatok utrpenia Pána. Je dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa na Veľký piatok neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Evanjelici považujú tento deň za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta

 Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť do sýtosti sa môžu len raz za deň. Veľký piatok uznáva asi 40 štátov ako sviatok pracovného pokoja.

Biela sobota, ktorá tento rok zmenila názov na Svätú sobotu, je podľa kresťanskej tradície dňom hrobového odpočinku Ježiša. Názov tohto dňa je odvodený od obyčaje zažínať nové svetlo.

V katolíckej cirkvi sa na Bielu sobotu za bežných okolností mimo pandémie veriaci prichádzajú pokloniť a pomodliť k Božiemu hrobu a ku krížu. Počas dňa sa nekonajú omše, až vo večerných hodinách je vigília zmŕtvychvstania Ježiša Krista, svätá omša, ktorá sa končí radosťou z Pánovho vzkriesenia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.

Veľkonočné sviatky a nové názvy majú pokračovanie. Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Jej nový názov je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

Najstarší a najväčší sviatok liturgického roka sa vo všetkých kresťanských cirkvách slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Končí sa obdobie 40-dňového pôstu, na sviatočných stoloch v mnohých domácnostiach nechýbajú vajíčka, údená šunka, veľkonočný baranček či koláče.

Nové názvy na Veľkú noc

Veľkonočný pondelok po novom Pondelok vo veľkonočnej oktáve je z hľadiska ľudovej tradície významným dňom veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka a oblievačka. Najčastejšie sa ženy i dievčatá šibú korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk vraj omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou. Šibači a polievači okrem pohostenia dostávajú zdobené vajíčko – kraslicu, v súčasnosti už vyrobené aj z čokolády, alebo mašľu na korbáč.

Veľkonočné sviatky však nie su len oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ale i oslavou príchodu jari. Sú to akty súvisiace s odchodom zimy a s vítaním jari ako životodarného ročného obdobia. Na území Slovenska sa lúčili so zimou na Smrtnú nedeľu vynášaním Moreny, ktorú znázorňovala figúra dievčaťa vyrobená zo slamy.

Zapálenú ju hádzali do potoka. S vítaním jari - príchodom Vesny - súviseli aj ďalšie kultové obrady, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom období. V tomto čase sa napríklad čistili príbytky či zhotovoval sa nový odev.