Pripravili sme pre vás veľký seriál o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať o téme rozvodu. Budeme vás sprevádzať od prvých pochybností vo vzťahu, cez praktickú realizáciu rozvodu až po nový život po rozvode. Čímkoľvek z toho si prechádzate, nájdete u nás všetky praktické informácie, aj rady a tipy od psychológov či ďalších odborníkov.

Partnerský vzťah nefunguje

Staráte sa o deti, domácnosť, pracujete, snažíte sa všetko zvládať a stíhať. Váš partnerský vzťah je na druhej, tretej alebo ešte ďalšej koľaji. Zbierajú sa vo vás najrôznejšie pocity. Priepasť medzi vami a partnerom narastá a neviete, čo by ste mohli urobiť. Kiežby ste sa vedeli aspoň porozprávať. Kiežby ste na to mali čas. Snažili ste sa ho osloviť tak, aby sa neurazil, ale po mnohých neúspešných pokusoch už je vám to jedno. Všetko vás na ňom štve.

Časť vás si praje, aby bol preč. Druhá časť si naopak želá, aby ste váš vzťah zvládli spojiť dokopy a mohli žiť v naplnenom vzťahu práve s týmto človekom, s ktorým už toho máte toľko za sebou a spájajú vás, ak už nič iné, vaše deti. Prvýkrát vám napadne myšlienka, že takto to už ďalej nejde.

Prvá emócia je hnev

Podľa psychologičky Evy Gašparíkovej jednou z prvých emócií, ktoré si v takej situácii uvedomíme, je hnev. “Ak sa hneváme často alebo stále, je to varovanie, že situáciu je už potrebné riešiť,” hovorí. Varovným signálom podľa nej môže byť aj nespokojnosť so všetkým, so sebou, vzťahom, partnerom.

“Vzťahy najčastejšie zlyhávajú kvôli veľkým vzájomným očakávaniam a neschopnosti naplniť si potreby vo vzťahu alebo mimo neho,” opisuje psychologička svoje pozorovania z praxe. “Ľudia sa potom cítia nedocenení, nemilovaní, upadajú do sebaľútosti. Od uvažovania, či to má zmysel, je už len krôčik k rozhodnutiu ukončiť vzťah.”

Ako môžete krízu riešiť

Keď už si uvedomujete, že to nie je len bežná nepohoda, ale stav, ktorý treba riešiť, poďme si povedať o možnostiach riešenia, ktoré máte. Môžeme si ich rozdeliť na súkromný a štátny sektor podľa toho, či ich zabezpečujú súkromníci, ktorých služby sú platené, alebo štátne inštitúcie, kde nájdeme bezplatnú pomoc.

V súkromnom sektore môžeme vyhľadať psychológa alebo terapeuta. Aký je medzi týmito odborníkmi rozdiel? Poradenský psychológ, veľmi zjednodušene povedané, sprevádza klienta pri hľadaní riešení jeho konkrétnych problémov.

Dáva najmä praktické odporúčania, čo konkrétne by ste mohli spraviť, aby ste sa cítili lepšie, či ako sa správať, ak máte pocit, že neviete s partnerom komunikovať.

“Keď mám pocit, že zlyhávam vo vzťahu, lebo som napríklad nemala v živote vzor zdravého vzťahu, že je to niečo osobné, s čím sa neviem vyrovnať, toto je skôr do terapie,” vysvetľuje rozdiel medzi poradenským psychológom a terapeutom psychologička Gašparíková.

Párová terapia.  Ilustračné foto - pexels.com 

Terapia môže byť individuálna alebo párová, kedy partneri chodia spolu a pracujú sami na sebe a aj spoločne na lepšom uvedomení si, po čom túžia, aký vzťah by chceli mať a ako sa k nemu dopracovať.

Eva Gašparíková zároveň vysvetľuje, prečo niekedy párová terapia nie je taká účinná, ako by sme si predstavovali. “Ľudia prichádzajú neskoro, keď je problém veľmi veľký a oni sú takí zahltení pocitmi, že je už veľmi náročné ho riešiť.”

Aby sme zvýšili šancu na dobrý účinok terapie, odporúča ísť za odborníkom v čase, kedy problém vzniká, keď ešte cítime k partnerovi niečo pozitívne, kým nie je situácia taká náročná, že už nie sme schopní na sebe pracovať.

Dôležitý je tiež postoj a očakávania voči terapii. “Klienti väčšinou prídu s tým, že povedzte mi, čo máme robiť, potrebujeme komunikovať, dohodnúť sa,” opisuje psychologička s čím sa najčastejšie stretáva v praxi.

“Nie sú nastavení na to, že oni musia urobiť zmeny, ale očakávajú vonkajší zásah, ktorý to všetko vyrieši za nich.” Lepšia je podľa nej predstava psychológa ako toho, kto klientov situáciou prevedie a pomôže im spracovať stresujúcu, traumatizujúcu situáciu.

“Ľudia v tom vďaka terapii nemusia ostať sami, keď sa cítia najhoršie. Zároveň nemôžu očakávať radu v zmysle, aby urobili niečo a potom bude lepšie,” vysvetľuje psychologička, aké očakávania by sme mali mať od terapie a uzatvára: “Chce to veľkú prácu na sebe. Lepšie je prísť skôr, potom je tá práca o niečo menej náročná.”

Veštec alebo numerológ

Psychologička Gašparíková hovorí, že ľudia sa často obracajú na rôznych alternatívnych odborníkov. “U psychológa či mediátora je to príliš ťažké, ale možno numerológ alebo veštec by mi pomohol,” opisuje, ako asi ľudia v takej situácii premýšľajú.

“Ľudia sa po návšteve takéhoto alternatívneho odborníka aj reálne môžu cítiť lepšie, lebo sa odovzdajú do vyššej moci a spadne z nich ťarcha, keď majú pocit, že riešenie je mimo nich a nemusia nič robiť, iba si na to počkať,” opisuje psychologička jeden z dôvodov, prečo ľudia tvrdia, že im takéto metódy pomáhajú. Zároveň upozorňuje na veľké riziko vytvorenia si závislosti od týchto služieb najmä u ľudí, ktorí si málo veria.

Mediácia a mediátor ako nestranná osoba

Ďalšou možnosťou riešenia v súkromnom sektore je mediácia. Mediátor ako nestranná osoba dokáže medzi partnermi sprostredkovať rozhovor. Často spolu partneri žijú v jednej domácnosti, ale nedokážu sa rozprávať. Mediátor zároveň usmerní rozhovor od vzájomných výčitiek a hľadania vinníka smerom k podstate problémov a teda aj k riešeniam.

Partneri si vyjasnia, čo ich trápi a spoločne prídu na to, čo by mohli robiť inak. Môžu si to vyskúšať a spoločne s mediátorom vyhodnocovať, ako im to funguje, prípadne, čo by mohli vylepšiť.  Pre niektorých ľudí môže byť prekážkou, že služby súkromných poskytovateľov sú spoplatnené.

Aké sú možnosti bezplatnej pomoci?

Manželstvo by mal chrániť štát. Každý sa preto môže obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Referáty poradensko-psychologických služieb poskytujú poradenstvo jednotlivcom, párom aj rodinám. Obrátiť sa na ne môžete bez akéhokoľvek odporúčania so všetkými manželskými, výchovnými a rodinnými problémami.

Ilustračné foto - pexels.com

Môžete sa objednať telefonicky alebo prísť osobne bez predchádzajúceho objednania. Kontakty nájdete na stránkach ústredia aj jednotlivých úradov. Na každom úrade je psychológ, ktorého služby sú bezplatné, no obmedzené úradnými hodinami, čiže počas pracovnej doby.

V roku 2022 začali pilotne fungovať aj bezplatné rodinné poradne v piatich mestách - Trnave, Nových Zámkoch, Žiline, Košiciach a Humennom. Nadväzujú na manželské poradne, ktoré na Slovensku fungovali niekoľko desaťročí do roku 2005. Navštíviť ich môže každý, kto má problém v rodine. Okrem psychológa tam pôsobia aj sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia a právnici.

Postupne by mali byť poradne otvorené v každom regióne Slovenska. Kontakty a všetky informácie o bezplatných poradniach nájdete na ich internetovej stránke.

Príčiny problémov vo vzťahu

Opísali sme, kde môžeme nájsť pomoc vo fáze prvých problémov, keď ešte je nádej a vôľa vzťah zachrániť. No vráťme sa na chvíľu úplne na začiatok, do obdobia pred tým, než ste začali pociťovať problémy vo vzťahu a povedzme si niečo o ich najčastejších príčinách. Vďaka nim sa dozvieme, ako krízam predchádzať.

Psychologička Eva Gašparíková pozoruje, že ľudia idú do vzťahu najmä po citovej stránke. “Mám toho človeka rada, chcem s ním byť, ale zároveň nie som ochotná rešpektovať jeho špecifiká a myslím si, že sa časom zmení, čo sa nestane,” opisuje.

Veľký rizikový faktor podľa nej je, či človek vie otvorene komunikovať s partnerom o tom, čo ho trápi a či vie prijímať jeho názory bez toho, aby sa cítil dotknutý alebo urazený. Ďalej, či je schopný a ochotný robiť kompromisy, prispôsobovať sa, robiť na sebe zmeny, pracovať na sebe.

“Dôležité je vedieť, aká som, ako fungujem vo vzťahoch a podľa toho viem odčítať, či moje partnerstvo môže byť úspešné,” uzatvára psychologička Gašparíková.

Ak ste sa našli v pocitoch, ktoré sme opísali, najdôležitejšie, čo sme vám chceli dnes odovzdať je, aby ste riešenie neodkladali a nečakali, že problémy samé vymiznú. Neskôr môže byť riešenie časovo, finančne aj emocionálne náročnejšie a vyhliadky horšie. Možnosti pomoci ponúka súkromný sektor a tiež štát prostredníctvom svojich inštitúcií.

Nabudúce sa dočítate, ako možno zachrániť vzťah, aké chyby pri tom robíme aj ako do toho zaangažovať partnera, aby sme zvýšili pravdepodobnosť úspechu.