Aj v roku 2023 nás čaká zmena času, tu sú dátumy. Najskôr sa čas posunie o hodinu dopredu na letný čas a potom na jeseň sa zase vráti.

Zmena času 2023

Aj v roku 2023 sa čas zmení dvakrát, najskôr na letný čas a naspäť na zimný čas. Presný dátum a čas prechodu sa líši v závislosti od konkrétnej časovej zóny.

V Európe sa na letný čas mení v nedeľu 26. marca 2023 o 2:00 ráno, kedy sa hodiny posunú o jednu hodinu vpred na 3:00 ráno. Na zimný čas sa potom prechádza v nedeľu 29. októbra 2023 o 3:00 ráno, kedy sa hodiny posunú o jednu hodinu dozadu na 2:00 ráno.

  • Zimný na letný čas - 26. 3. 2023 o 2:00 na 3:00
  • Letný na zimný čas - 29.10. 2023 o 3:00 na 2:00

Na území súčasného Slovenska sa letný a tzv. zimný čas zaviedol prvýkrát v priebehu 1. svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňoval každý rok. Až do roku 1995 trval SELČ šesť mesiacov. Od roku 1996, keď sa jeho dĺžka na Slovensku zosúladila so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, trvá SELČ sedem mesiacov. Pozrite si dátum, kedy sa na Slovensku začína jar.

Myšlienka zmeniť čas sa zrodila, aby sa ušetrilo denné svetlo. Prvýkrát sa objavila v roku 1784 v článku Benjamina Franklina (1706 - 1790), amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willett v roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad: Mrhanie denným svetlom).

Zimný čas 2023 presný dátum

V súčasnosti sa letný čas platný v stredoeurópskom priestore odkláňa od koordinovaného svetového času (UTC), nazývaného aj greenwichský stredný čas (Greenwich Mean Time, GMT), o dve hodiny. Od októbra do marca sa táto oblasť vracia k svojmu pôvodnému stredoeurópskemu času, odklonenému od UTC o hodinu dopredu. Zmenu času využíva väčšina členských štátov Európskej únie i niektoré štáty USA.

Je však dôležité poznamenať, že presné dátumy a časy môžu byť rôzne v závislosti od konkrétnej krajiny alebo regiónu, preto je vždy najlepšie skontrolovať aktuálne informácie o zmene času pre danú oblasť.

Pôvodnou myšlienkou pri zavádzaní letného času bolo ušetriť elektrickú energiu a lepšie využiť prirodzené denné svetlo. Kritici posúvania hodinových ručičiek už niekoľko rokov tvrdia, že úspora energie je minimálna, letný čas mnohým ľuďom narúša biorytmus a podpisuje sa pod zdravotné problémy.

Odporcovia zmeny času na portáli Nepotrebujeme letný čas popri svojich argumentoch majú aj petíciu pre tých, ktorí so zmenou času zo stredoeurópskeho na letný stredoeurópsky nesúhlasia.

o mesiac sa mení čas, prečítajte si viac. Zmena času na zimný, dôvody sú tu.