Cenu Dionýza Ilkoviča získali tento rok tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u žiakov záujem o vedu. Ocenenie si prevzali vo štvrtok z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomíra Partilu. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka biológie a chémie z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi Mariana Straková.

Finalistky sú učiteľky fyziky, biológie a chémie

Zo 43 nominácií sa tento rok finalistkami stali učiteľky chémie a fyziky Gabriela Podracká z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a učiteľka chémie a fyziky z Gymnázia Ivana Kupca z Hlohovca Ľubomíra Krajčová. Mimoriadnych učiteľov, ktorí so žiakmi pracujú nad rámec svojho pracovného času, oceňujú už šiesty rok.

"Opakovane od nich počúvame, ako citlivo vnímajú, keď sa im dostane spoločenského uznania, ktoré je na Slovensku stále skôr výnimočné. Želali by sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chceme aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilkoviča prispieť," povedal predseda poroty Martin Plesch, ktorý je zároveň vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Poukázal na to, že práve učitelia sú tí, ktorí motivujú mladých, aby sa stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a ďalšími špecialistami, ktorých Slovensko potrebuje. Partila vyjadril oceneným učiteľom vďaku za to, že u mladých ľudí dokážu vzbudiť záujem o predmety v oblasti prírodných vied.

Víťazka: Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci

Absolútna víťazka ocenenia priznala, že každý jeden deň so žiakmi ju baví a je pre ňu naplnením, keď sa jej darí rozvíjať ich talent. "Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné smerovanie. Postupne som zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci a ja sa vidím v nich," povedala Straková. Poznamenala, že ocenenie je pre ňu veľkou vďakou za jej prácu. Ako dodala, podľa nej je dobré počúvať správy o tom, že žiaci prinášajú z celého sveta z olympiád medaily.

Na snímke absolútna víťazka Mariana Straková, učiteľka biológie a chémie z Gymnázia Vojtecha Michalíka v Seredi. Foto - TASR

Nadácia D. Ilkoviča podporuje učiteľov aj žiakov

Nadácia Dionýza Ilkoviča sa zameriava výhradne na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Porota hodnotí nominované osobnosti na základe štyroch kritérií - dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. Ďalší ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odštartuje nominačný proces koncom jari 2023.