Ivana Molnárová

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom.

V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka.

Od októbra 2010 do decembra 2022 bola výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. Venuje sa témam ako motivácia, trh práce, žena ako leaderka, postavenie žien v spoločnosti leadership, školstvo.