Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s návrhom novelizácie zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje oblasť interrupcií. Poslala preto list predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) aj šéfom viacerých parlamentných výborov.

Kritizuje predĺženie lehoty na 96 hodín

Napísala v ňom, že novela by zamedzila prístup k bezpečným a zákonom povoleným službám v oblasti umelého prerušenia tehotenstva. "Mám na mysli zvlášť návrh o predĺžení lehoty na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín a rozšírenie jej platnosti pre všetky situácie - okrem tých, keď je bezprostredne ohrozené zdravie ženy."

Poukázala napríklad aj na poskytovanie informácií a zdieľanie osobných údajov, ktoré podľa jej slov môžu vytvoriť prekážky v prístupe žien k bezpečnému a zákonom povolenému prerušeniu tehotenstva. "To isté sa vzťahuje aj na navrhovaný zákaz reklám umelého prerušenia tehotenstva."

Pripomína, že navrhované opatrenia sú v rozpore so smernicami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) i so špecifickými odporúčaniami orgánov OSN pre SR. Mijatovičová upozorňuje aj na dokumenty jej úradu o právach žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

"Vyzývam členov Národnej rady SR, aby odmietli akékoľvek navrhované opatrenia, ktoré by - v zákone alebo v praxi - viedli k retrogresii v súvislosti s prístupom žien k svojmu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam," napísala.

Konflikt s medzinárodnými záväzkami

Komisárka takisto vyjadrila znepokojenie, že "v relatívne krátkom časovom období sa vyskytli opakované pokusy" o podanie návrhov, ktorými by sa zákony a postupy SR dostali do konfliktu s medzinárodnými záväzkami a mohli by ohroziť práva žien v SR. Pripomína, že nad navrhovanými zmenami v zákone o umelom prerušení tehotenstva vyjadrila znepokojenie aj vlani.

Novelu zákona, ktorá upravuje oblasť potratov, posunul parlament v júli do druhého čítania. Poslanci z klubu OĽANO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Chcú tiež predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín.