Výrobca stavebníc Lego sa chce vo svojich produktoch zamerať na odstraňovanie rodových stereotypov. Výskumom zvykov, ako sa deti hrajú s určitými hračkami, sa totiž zistilo, že kým dievčatá sa bez problémov hrajú s rôznymi hračkami, až 71 percent chlapcov sa obáva, že budú terčom posmechu, ak sa budú hrať s hračkami určenými pre dievčatá.

Lego robí hračky pre všetkých

Na základe tohto výskumu spoločnosť Lego uviedla, že už nebude mať v ponuke rad stavebníc pre dievčatá a sady určené pre chlapcov. "Našou úlohou bude povzbudiť chlapcov a dievčatá, aby sa hrali aj so (stavebnicovými) setmi, ktoré tradične bývajú vnímané ako nie určené pre nich," vysvetlila Julia Goldinová, marketingová riaditeľka spoločnosti Lego Group podľa britského denníka The Guardian.

Od roku 2012 v Británii prebieha kampaň Let Toys Be Toys, ktorá povzbudzuje výrobcov hračiek, aby boli vo svojej produkcii kreatívnejší, aby chlapci a dievčatá nemali pocit, že by hra s hračkami tradične vyhradené pre druhé pohlavie, nebola pre nich vhodná. Podľa denníka The Guardian sú však výsledky tejto iniciatívy zatiaľ len veľmi malé.

Spomínaný výskum realizoval Inštitútu Geeny Davisovej pre rovnosť v médiách, ktorý je organizáciou zameranou na zlepšenie rodovej rovnováhy v zábavnom priemysle. Jeho výkonná riaditeľa Madeline Di Nonnová uviedla, že strach chlapcov z hrania sa s "dievčenskými hračkami" zdieľajú aj ich rodičia.

Deti a rodové predsudky

"Ak spoločnosť prijme fakt, že správanie a činnosti typicky spojené so ženami sú hodnotné alebo dôležité, rodičia a deti sa budú snažiť to prijať," konštatovala s tým, že nateraz platí, že mužské konanie je hodnotené vyššie. Autori štúdie zistili, že kým synov rodičia povzbudzovali k športovaniu alebo skupinovým aktivitám, dcéram bol ponúkaný tanec a obliekanie či pečenie.

"Tieto poznatky zdôrazňujú, ako sú rodové predsudky zakorenené na celom svete," konštatovala Geena Davisová, oscarová herečka a aktivistka, ktorá inštitút založila v roku 2004 s cieľom bojovať proti negatívnym rodovým stereotypom a podporovať inklúziu.

Profesorka Gina Ripponová, neurobiologička a autorka knihy The Gendered Brain, zasa podľa The Guardian poukázala na to, že "existuje asymetria", keď "odporúčame dievčatám hrať sa s 'chlapčenskými vecami', ale už nie naopak."

Bábiky pomáhajú chlapcom

Vysvetlila, že hračky ponúkajú "príležitosti na zaškolenie" v tej-ktorej činnosti: "Ak sa dievčatá nehrajú s legom alebo inými stavebnými hračkami, nerozvíjajú svoje priestorové schopnosti, ktoré by im mohli pomôcť v neskoršom živote." Ak sa bábiky vyhradzujú pre dievčatá, ale neponúkajú sa na hranie aj chlapcom," potom chlapcom chýbajú schopnosti" postarať sa o dieťa, respektíve o inú osobu.

Správa Davisovej inštitútu bola zverejnená v pondelok, ktorý bol podľa OSN Svetovým dňom dievčat. Prieskum sa uskutočnil na vzorke takmer 7000 rodičov a detí vo veku od šesť do 14 rokov z Číny, Česka, Japonska, Poľska, Ruska, Británie a USA.