Koľkokrát sme už túto vetu počuli od svojho okolia. “Ty si zaslúžiš viac!” Lepšieho partnera, lepšiu prácu, viac peňazí, viac pozornosti, viac pomoci. Mnohokrát si to hovoríme aj samé sebe. Vieme to, cítime to tak, no potom príde stretnutie s realitou a naše “viac” sa nekoná. 

Raz som sa s jedným kamarátom rozprávala o tom, že nie som spokojná so svojím platom. V brandži, kde som pracovala, mali moji mužskí kolegovia za rovnakú prácu viac peňazí. Povedal mi, aby som bola rada, že mám dobre platenú prácu, neprovokovala žiadosťou o vyšší plat, lebo ma môžu vyhodiť. “Ale ja si zaslúžim viac!,”argumentovala som, no on ako muž moje rozhorčenie z nespravodlivosti nechápal. Vraj sa mám uspokojiť s tým, čo mám. 

MDŽ: Ženy si zaslúžia viac

My ženy sme po mnohé generácie vedené k poslušnosti, milote, skromnosti. Máme byť spokojné, veď už máme aj volebné právo, aj pracovať môžeme takmer na každej pozícii, dokonca mnohé máme aj vlastné účty v bankách a svoje vlastné peniaze na týchto účtoch. Nemusíme nosiť domov bločky a vyúčtovať nákup pred manželom, či čakať, koľko dostaneme na domácnosť pridelené. Za sto rokov sme sa veľmi posunuli. No, stále si myslím, že si zaslúžime viac. A ruku na srdce, myslí si to väčšina z nás. Lenže…. o to viac treba zabojovať.

Posledné parlamentné voľby boli pre mňa obrovským sklamaním. Myslím si, že ženy prehrali na celej čiare. Tento rok kandidovalo za rôzne strany veľmi veľa dobrých, múdrych a vzdelaných odborníčok, ktoré nás mohli zastupovať v parlamente. Mohli zabojovať za veci, na ktorých nám záleží a o ktorých sa rozprávame na našich babincoch. No keď som si po voľbách pozrela preferenčné hlasy, ktoré boli dané šikovným ženám, bolo mi do plaču. Do prvej dvadsiatky politikov s najväčším počtom krúžkov sa dostali iba štyri ženy.

V novom zložení slovenského parlamentu bude iba 32 žien, čo je len o 3 viac ako v predchádzajúcom období. Výrazne zaostávame za európskym priemerom. Hoci je na Slovensku viac žien ako mužov, v parlamente nás bude zastupovať len o niečo viac ako pätina. Nejde tu pritom o žiadnu ženskú silu, alebo solidaritu (lebo ako to tak pozorujem, k tej nás čaká ešte dlhá cesta). Ide o to, že výskumy a prax ukazujú, že čím viac žien je v parlamente, tým je väčšia šanca presadiť témy, ktoré sa nás týkajú. Takými sú napríklad rodová rovnosť, podpora rodín, finančná rovnoprávnosť, boj proti domácemu násiliu - ktoré je vo viac ako 90 percent prípadoch páchané na ženách. Ženy v parlamente dokážu tieto témy otvárať a oveľa viac sa zasadzovať o to, aby sa dostali aj do legislatívy. Prečo? Pretože sa ich to týka! 

MDŽ: Ženy musia bojovať za seba

Bola som veľmi sklamaná, že vysokoškolsky vzdelané ženy volili strany, ktoré nemali v programoch práva žien ani menšín, dokonca preferenčné hlasy dostali poslanci, ale aj poslankyne, ktorí a ktoré naše práva presadzovať určite nebudú. Konzervativizmus zasa zvíťazil a my, ženy, sme ukázali, že hoci o tom, ako si “zaslúžime viac” rady hovoríme, v skutočnosti sme stále poslušnými ovečkami, ktoré sa uspokoja s málom.

Ďalší kamarát mi na sociálnej sieti deň po voľbách napísal: “Ženské kruhy, spolky, solidarita, girl power a to všetko wannabe spoločenstvo prestáva reálne fungovať hneď, keď je potreba naozaj držať spolu... Dlhá cesta uvedomenia je ešte pred ženami v našej krajine. Zbytočne som krúžkoval ženy, keď slovenské voličky ich nechcú v parlamente.“

Dávam mu za pravdu a cítim to rovnako. Ani sto rokov volebného práva nás nenaučilo stáť na svojej strane a vypýtať si viac. Bez dobrých zákonov a političiek, ktoré sa za nás postavia v parlamente si môžeme iba posťažovať cestou na pilates, či jogu, že máme za rovnakú prácu stále nižší plat ako náš kolega. 

Milé ženy, dnes máme sviatok a časopis Time vyšiel s titulkou, na ktorej je 100 Žien roka. Titulka je venovaná ženám, pretože pri udeľovaní osobností roka, bolo na ženy celé roky akosi zabúdané. Na titulkách sa ako osobnosti objavovali prezidenti a postavy z biznisu – výhradne muži. Až v roku 1999 sa titul Muž roka premenoval na Osobnosť roka, no stále to boli muži, ktorí vyhrávali. Týmto spôsobom chce časopis Time ženám vynahradiť, že boli takmer celé storočie prehliadané. Titulky si môžete pozrieť tu: https://time.com/100-women-of-the-year/

K MDŽ nám prajem viac dôvery v seba a v iné ženy, viac solidarity a viac všetkého čo si zaslúžime a o čo by sme sa mali naučiť aj zabojovať. 
 

.