Od soboty je v Zbierke zákonov SR vyhlásené nové znenie vyhlášky ministerstva zdravotníctva, v ktorej sa vek nad 40 rokov vypúšťa ako zdravotná indikácia, kvôli ktorej mali ženy nad 40 rokov tento zákrok hradený zdravotnou poisťovňou. Účinnosť nadobudne 1. marca 2021. Veľmi nenápadne tak minister Krajčí de facto týmto ženám spoplatnil interrupcie a ešte argumentuje tým, že „je v jeho záujme zrušiť diskrimináciu žien na základe veku.“ 

To je teda riadny bizár, poviem vám, pretože touto zmenou diskrimináciu naopak prehlbuje. A to diskrimináciu všetkých žien, pretože ak doteraz bola interrupcia nespoplatňovaná len pre ženy nad 40 rokov, diskriminované boli ženy mladšie, ktoré si za interrupciu musia platiť. Mnohé medzinárodné ľudsko-právne dohovory, ktorých súčasťou je aj Slovensko (akým je napríklad Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - CEDAW) požadujú, aby práve interrupcie boli pre všetky ženy bez rozdielu veku čo najviac dostupné, a preto náklady spojené s nimi by mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Keďže toto sa na Slovensku nedeje, je Slovensko dlhodobo kritizované medzinárodnými inštitúciami, akou je napríklad Výbor OSN pre práva dieťaťa, či Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, za nesplnenie tejto požiadavky. 

Preto som v mene strany SPOLU dňa 8.9.2020 podala voči tejto zmene vyhlášky v rámci MPK pripomienku. V rámci nej som namietla aj ďalší dôvod, ktorý ministerstvo uvádza ako ten, pre ktorý mení vyhlášku – vraj medicína pokročila a „súčasné technologické možnosti a poznatky“ umožňujú zistiť prípadný defekt plodu oveľa skôr.

OK, nehádam sa, ale aj napriek tomu, že v súčasnosti máme k dispozícii presnejšie metódy a kvalitnejšie ultrazvuky, na fakte, že ženy po dosiahnutí veku 40 rokov zostávajú z fyziologických dôvodov pri otehotnení rizikovou skupinou, to nič nemení. Okrem toho, existuje logický predpoklad, že staršie ženy už ďalšie dieťa mať nechcú. Štatistiky ukazujú, že práve ekonomický dôvod (nedostatok finančných prostriedkov nielen na uživenie rodiny, ale aj na zaobstaranie si antikoncepcie, či samotné zaplatenie interrupcie) býva tým dôvodom, prečo sa ženy rozhodnú interrupciu podstúpiť.

Touto zmenou vyhlášky im prístup k bezpečnej interrupcii sťažíme a negatívne to ovplyvní najmä ženy z chudobných oblastí, ktoré sú v zlej sociálnej situácii.

Vážený pán minister, vy týmto krokom nerušíte diskrimináciu žien, vy hazardujete so zdravím žien, ktoré je teraz z dôvodu pandémie oveľa viac vystavené riziku. Namiesto toho, aby ste hľadali spôsoby, ako podporiť zdravie žien, napríklad formou zdostupnenia menštruačných potrieb pre ženy v zlej sociálnej situácii, či skvalitnením starostlivosti o ich sexuálne a reprodukčné zdravie, ste touto vyhláškou potichu spôsobili, že mnohé z nich budú nútené hľadať iné cesty na vykonanie interrupcie, ktoré ich môžu stáť život.