Ples v opere 2020 oficiálne otvorili povestným úderom na gong dve výnimočné športovkyne Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová.

Ples v opere 2020 Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová - fotograléria kliknite

Slovenská zjazdová lyžiarka, najlepšia paralympijská športovkyňa roka na svete, najúspešnejšia slovenská paralympionička v histórii samostatného Slovenska, deväťnásobná víťazka Paralympijských hier a pätnásťnásobná víťazka Majstrovstiev sveta v para alpskom lyžovaní Henrieta Farkašová a jej dlhoročná navádzačka Natália Šubrtová, s ktorou spolupracuje už dvanástu sezónu.

Vynikajúce športovkyne dokazujú, že práve spolupatričnosť a vzájomná podpora vedie ku skvelým výsledkom. Prekonávajú predsudky aj vlastné hranice a sú veľkou inšpiráciou nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením. Práve na problematiku inkluzívneho vzdelávania dnes upozornili symbolickým úderom na gong, ktorým zahájili 20. ročník dobročinného Plesu v opere.

„Veľmi som sa potešila, aj keď v prvom momente som ostala mierne zaskočená. Cítim sa byť veľmi poctená touto milou povinnosťou - otvárať gongom dobročinný Ples v opere. Mala som veľmi príjemné a pozitívne pocity,“ hovorí Henrieta Farkašová, ktorá nesmierne oceňuje pomoc dobročinného Plesu v opere práve v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

 

Ples v opere 2020 róby - kliknite

Ples v opere 2020 ŠATY. Veľka FOTOGALÉRIA

Ako sa dostať na Ples v opere a cena vstupenky - kliknite

Aké majú byť plesové šaty a aké sú trendy 2020 - kliknite

Ples v opere 2020: Všetko dôležité o Plese v opere - kliknite

 

 

„Je veľmi dobré, že sa v súčasnosti rieši inkluzívne vzdelávanie. Ja som toto šťastie nemala hlavne v detskom období, keď som chodila na základnú školu. Ako dieťa so zdravotným znevýhodnením som chodila do základnej školy pre zdravé deti. Stretávala som sa v nej s problémom odmietnutia a neprijatia mňa a môjho postihnutia. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť vedela prijať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a aj deti vedeli akceptovať iných a podporovať ich. Je veľmi dôležité nevnímať tú inakosť ako niečo zlé, ale ako niečo hodnotné, čo ich môže obohatiť, aby sa mohli vzájomne ťahať, povzbudzovať a obohacovať,“ vraví úspešná športovkyňa.

Ples v opere 2020 otvorenie gong

Myšlienku spolupatričnosti s ňou zdieľa aj jej navádzačka Natália Šubrtová. „Teším sa z toho, že naše úspechy rezonujú pozitívne a že možno aj tou našou športovou troškou sme sa priblížili opäť o niečo bližšie k plnohodnotnému vnímaniu ľudí žijúcich s akýmkoľvek druhom postihnutia. Myslím si, že v prenesenom význame aj my zosobňujeme význam inklúzie a dôležitosť spájania, pre niekoho na prvý pohľad dvoch úplne odlišných, "svetov" zdravých a zdravotne postihnutých, ktoré vo finále prináša veľké úspechy," povedala.

Prajem si, aby sme žili v modernej krajine 21. storočia, kde téma inklúzie a prirodzenej akceptácie rôznorodosti v spoločnosti rámcovo nie je iba abstraktným pojmom, ale praktizujúcou realitou, a to prierezovo na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života. Obzvlášť v prípade detí a ich vzdelávania, ktoré má tak kľúčový význam na formovanie ďalších generácií a hodnotové nastavenie celej spoločnosti. Veď práve rozmanitosť a individuálna jedinečnosť sú hybnými silami pokroku a inovácií v krajine,“ doplnila.