Začali sa dvojmesačné prázdniny, čo sú najväčšie výzvy pre rodičov dospievajúcich detí?

„Ako vybalansovať oddych a zmysluplné aktivity, rozhodovania okolo toho, kam deti pustiť a kam nie, čo je pre ne bezpečné a veku primerané a čo už nie, čas strávený na telefónoch a iných zariadeniach a ako ich od telefónov odlákať.“

 

Deti staršia ako desať rokov už majú častokrát potrebu byť samostatnejšie. Ako veľmi im máme dávať priestor robiť veci samé alebo s kamarátmi? A ako to zladiť s obavami, čo sa im vtedy môže stať?

„Asi ide o to nájsť tú správnu mieru, koľko majú byť sami a s kamarátmi a koľko s rodinou... aj to byť sami je dôležité, aj chvíľku nerobiť nič, aj sa chvíľku nudiť je v poriadku a určite aj s kamarátmi budú chcieť byť. Na to neexistuje nejaký presný vzorec, každý to má inak a aj v rôznych dňoch či obdobiach to môže byť iné.  Čo sa týka obáv, zase ide len o nejaký úsudok rodiča a nakoniec je to aj jeho zodpovednosť. Je dobré, keď zhruba rodičia vedia, ako to majú iní rodičia s deťmi vo veku ich detí – kam ich púšťajú, kam nie, aby si vedeli zreflektovať, či napríklad nie sú príliš úzkostní a obmedzujúci. Potom, keď už dieťa niekam ide, samozrejme, je treba sa dohodnúť na tom, kedy sa má ozvať, kedy vrátiť atď. Ale už ide o vek, kedy mnohé treba staviť na dôveru a spoľahnúť sa.“

 

Foto - archív ZVM

 

Ako veľmi máme nechať deti cez leto oddychovať? Je potrebné ich zapájať do iných činností, mali by viac pomáhať, keďže majú viac času?

 „Určite si potrebujú aj oddýchnuť, ale iste potrebujú byť aj zapojené do bežného diania okolo seba, čo znamená pomoc a povinnosti v rovnakom rozsahu ako majú cez rok, prípadne viac, keď ide o nejaké špeciálne činnosti, napríklad pomoc s  prácami na chalupe a podobne.“

 

Mali by si možno v závere prázdnin občas precvičovať veci do školy, aby z toho úplne nevypadli?  

„Väčšina detí nepotrebuje precvičovanie a najmä, keď ide o starších, oveľa užitočnejšie je, keď sa namiesto sedenia za knihami alebo za počítačom radšej viac hýbu alebo keď cestujú a tam si vyskúšajú použiť cudzí jazyk, spoznávajú nové miesta a ľudí.“

 

 

 

Sociálne siete často deformujú predstavu o tom, ako by malo vyzerať ideálne leto. Pribúda viac luxusnejších a exotickejších dovoleniek a deti by ich radi kopírovali vo vlastnom živote. Ako zladiť predstavu, čo je dobrá dovolenka, dobré leto?

„Deti budú vždy vidieť okolo seba iné spôsoby trávenia času, hodnôt a podobne a internet robí tieto konfrontácie jednoduchšími. Avšak rodičia si potrebujú ustáť vlastné rozhodnutia a vlastné hodnoty, ideálna dovolenka predsa nemusí byť luxusná dovolenka. Tiež je dobré hovoriť o tom, ako internet a sociálne siete skresľujú realitu a ukazujú len jej drobný výsek, tak nakoniec aj toto je príležitosť baviť sa na túto tému. Je dobré sa pobaviť, samozrejme, o prianiach, čo by si kto prial robiť, ale zostať v rámci svojich možností a zvyklostí.“

 

Ako veľmi treba pri plánovaní leta zohľadniť priania detí a nakoľko presadzovať to, čo si myslíme, že by robiť mali, nielen chceli?

„Asi keby robili len to, čo by chceli, neprospelo by im to a v konečnom dôsledku by z toho ani oni sami neboli šťastní a naplnení, ale zároveň netreba tlačiť na pílu a vyžadovať od nich strašne veľa, najmä čo sa týka školských vecí, ale nechať im aj vydýchnuť.“

 

Foto - archív ZVM

 

Cez leto trávime s deťmi viac času, ako to ovplyvňuje vzťahy? Určite máme veľa pozitívnych zážitkov, ale možno riešime aj viac viac nahromadených problémov.

„Viac spoločného stráveného času môže znamenať intenzívnejšie spoločné lepšie fungovanie, ale aj možné eskalácie nejakých ťažkostí, čo tiež nie je zlé, lebo možno budeme mať viac príležitosť popracovať v rámci vzťahu na niečom, čo je dôležité, na komunikácii, na postojoch. Teda na veciach, ktoré sú významné, ale možno v rámci bežného života sa skôr nejako vytratia, zabudnú, prebehneme ich len tak, lebo nemáme kapacitu sa nimi zapodievať.“

 

 

Prejavuje sa to inak vo vzťahu s deťmi ako vo vzťahu s partnerom?

„Myslím si, že vo všetkých vzťahoch funguje podobný princíp, hlavne vzťahy s väčšími deťmi už sú podobné vzťahom s dospelými. Čiže tá eskalácia sa môže týkať aj vzťahu s partnerom. Niektorí partneri si „šetria“ dôležité, častokrát aj konfrontatívne témy na dovolenku, keď bude čas, tak majú záujem preberať niečo významné, čo asi nie je úplne ideálny scenár, lepšie je, keď je komunikácia priechodná stále a nemusíme odkladať rozhovory. S partnerom nám môže dobre padnúť to, že počas dovolenky či leta vo všeobecnosti je menej povinností a viac pohody a môžeme sa vrátiť k viac uvoľnenému spôsobu spoločného fungovania.“

 

Ako leto komplikuje alebo vylepšuje vzťah so starými rodičmi, ktorých potrebujeme zapojiť do plánovania dvojmesačných prázdnin?

„Asi sa len vyeskaluje aké to je. Keď je vzťah fajn a vzájomná pomoc funguje dobre, plánovanie bude väčšinou hladké, keď to drhne aj bežne cez rok, bude to teraz ešte ťažšie.“