Súčasťou návrhu OĽANO poslankyne Záborskej je zákaz reklamy na interrupcie. Riešili ste niekedy v rámci Sexistickeho kixu sťažnosti na takúto reklamu?

“So žiadnymi reklamami, ktoré by propagovali interrupcie, sme sa nestretli. Anna Záborská tvrdí, že existujú a sú aj účinné. Vraj ich stačí „vygoogliť.” Skúšali sme to a nič sme nenašli. Reklamy, ktoré by presviedčali ženy, aby podstúpili interrupciu, neexistujú.

Rovnako sme nenašli ani platenú reklamu, ktorou by sa propagovali zdravotnícke zariadenia. Ale keby aj takéto reklamy existovali, aký vplyv môžu mať na rozhodnutie konkrétnej ženy? Umelé prerušenie tehotenstva predsa nie je kompulzívny nákup, ako si to možno predstavuje Anna Záborská. Tehotná žena, ktorá si chce dieťa nechať, predsa nepôjde na interrupciu, pretože sa jej zobrazí reklama na internete.

A tu sa dostávame k podstate zákazu, ktorým je sťaženie prístupu žien k informáciám. Podľa navrhovaného znenia novely by sa zdravotnícke zariadenia mohli obávať zverejniť informácie o tom, že interrupcie poskytujú. Ženy tak nebudú vedieť dohľadať základné informácie, ako napríklad, kde môžu interrupciu podstúpiť, ako zákrok prebieha, alebo koľko stojí. V kombinácii s predĺžením čakacej lehoty to môže znamenať, že ženy nestihnú podstúpiť interrupciu v zákonnej lehote. A to je pravý dôvod tohto zákazu.”

Vnímate reklamy proti potratom, na podporu viery či rodiny?

“Vo verejnom priestore sme sa stretli s množstvom kampaní namierených proti interrupciám. Upozorňuje nás na ne verejnosť. Zaujímavé je, že zadávateľom niektorých z nich (kampaň Biela stužka/Deň počatého dieťaťa) je aj Fórum života, v ktorom je Anna Záborská členkou predsedníctva. Častým problémom týchto reklám alebo putujúcich výstav anti-choice organizácií je, že obsahujú explicitné a neraz aj zavádzajúce obrazy, ktoré akurát tak desia malé deti a retraumatizujú ženy, ktoré spontánne potratili. Tieto ale asi nikomu neprekážajú.

Aj medzi tohtoročnými nomináciami máme billboard, v ktorom kresťanská organizácia cituje slová pápeža a označuje potrat za nájomnú vraždu. Zaujímalo by nás, či kresťanské organizácie premýšľajú nad tým, ako sa pri pohľade na tieto billboardy cítia ženy, ktoré v minulosti z rôznych závažných dôvodov, napríklad aj v dôsledku znásilnenia, ťažkého poškodenia plodu alebo pre zlú finančnú situáciu spravili ťažké rozhodnutie a podstúpili umelé prerušenie tehotenstva. Takýmito reklamami ich zbytočne stigmatizujú.”

Ako vnímate celkovo návrh Anny Záborskej? Rieši podľa vás nejaký aktuálny problém?

“Ako feministická organizácia budeme vždy stáť na strane žien a ich práva rozhodovať o vlastnom tele. Aj preto sa ostro vymedzujeme voči akýmkoľvek snahám o sprísnenie dostupnosti interrupcií.

V súvislosti s pandémiou máme pred sebou ako spoločnosť iné, naliehavejšie výzvy, ktorým potrebujeme čeliť. Ako príklad uvedieme zvyšovanie miery násilia páchaného na ženách, ktoré sa dlhodobo nerieši.

Návrh je o to absurdnejší, že prichádza v situácii, keď je prístup k umelému prerušeniu tehotenstva aj tak komplikovaný. Podľa zistení Možnosti voľby ho až tretina zdravotníckych zariadení odmieta vykonávať. Navyše sa u nás stále používa zastaralá a nešetrná forma interrupcie, a to napriek najnovším vedeckým zisteniam.

Namiesto riešenia otázky prístupu k bezpečným a dostupným interrupciám sme sa zase dočkali iba ďalšej snahy o obmedzenie našich reprodukčných práv. A pani Záborská sa ju neváha označovať za pomoc ženám.”