Dnes sa začínajú občianske protesty proti návrhu zákona, ktorý by obmedzil prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. O zákone z dielne OĽANO budú v druhom čítaní rokovať poslanci a poslankyne na parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne v utorok 19. októbra. Návrh je prezentovaný ako pomoc ženám, v praxi by však znamenal ohrozenie ich zdravia, života a dôstojnosti.

Protesty v slovenských mestách i v Brne

Preto iniciatíva Nebudeme ticho, ktorú tvoria organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a kolektív Povstanie, ale aj občianky a občania z rôznych kútov Slovenska zvolávajú protesty proti tomuto zákonu, proti arogancii moci a za solidárnu a spravodlivú spoločnosť. Konať sa budú v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Brne, Prahe (18. 10.) a Košiciach (20. 10.)

Zároveň do parlamentu posielajú list podporený 60 organizáciami a iniciatívami, v ktorom vyzývajú poslancov a poslankyne, aby predložený návrh nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine. Návrh sa usiluje zaviesť zásadné prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii.

Kde a kedy budú protesty proti návrhu Záborskej:

Nebudeme ticho Bratislava

Nebudeme ticho Trnava

Nebudeme ticho Banská Bystrica

Nebudeme ticho Košice

Nebudeme ticho Brno

Nebudeme ticho Praha

Nezmyselne by predĺžil už i tak problémovú povinnú čakaciu dobu na interrupciu na 96 hodín, a to aj v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov. V praxi by to znamenalo, že ženám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá neskôr, čo môže viesť k ohrozeniu ich zdravia. Mnohé ženy interrupciu jednoducho nestihnú a budú musieť vyhľadať nelegálne a potenciálne nie bezpečné interrupcie.

Zákon by ešte viac obmedzil prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.

Na strane druhej by zákon posilnil priestor pre poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných a vedecky nepodložených informácií o umelom prerušení tehotenstva. V neposlednom rade by zákon pripravil pôdu na vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných organizácií, ktoré budú mať prístup k ženám, ktoré podstúpenie interrupcie zvažujú.

Málo dostupná legálna interrupcia

Aktuálny návrh zákona je súčasťou dlhodobých snáh obmedzovať sexuálne a reprodukčné práva. Od roku 2018 boli do parlamentu predložené takmer dve desiatky legislatívnych návrhov, ktoré mali sťažiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. To všetko sa deje v situácii, keď je dostupnosť informácií o poskytovaní interrupcií, rovnako ako dostupnosť tejto súčasti zdravotnej starostlivosti nízka.

Ako ukazuje výskum organizácie Možnosť voľby, zo 70 mapovaných zariadení tretina odmieta poskytovať legálnu interrupciu, 43 % poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy a v 23 % nemožno určiť dostupnosť pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení. Geografické rozloženie služieb je nerovnovážne.

Výskum Možnosti voľby potvrdil, že v niektorých krajoch väčšina mapovaných zariadení odmieta poskytovať legálnu interrupciu a ženy musia opakovane cestovať viac ako 100 km do najbližšieho zaradenia, ktoré interrupciu poskytuje. Je teda zrejmé, že na ďalšie obmedzovanie sexuálnych a reprodukčných práv by doplatili predovšetkým ženy žijúce v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, matky samoživiteľky, viacnásobné matky či ženy žijúce v odľahlých regiónoch.

Protesty Nebudeme ticho

Protesty Nebudeme ticho sa preto organizujú tak proti ďalšiemu obmedzovaniu prístupu k interrupciám, ako aj za celkové zlepšenie situácie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv: za prístup k bezplatnej antikoncepcii, za kvalitnú sexuálnu výchovu, bezplatnú bezpečnú interrupciu vrátane tej medikamentóznej, za kvalitnú pôrodnú starostlivosť a vôbec za dôstojnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostupnú pre všetkých. Účastníčky a účastníci si na protesty opäť prinesú varechy. Varecha je symbol starostlivosti a práce, ktorá sa považuje za „ženskú“.