Robila opatrovateľku v Anglicku, učila deti v známej rodine Grimaldi v Taliansku či v nemeckej rodine Früchtl a napísala pre najmenších knihu. Na Slovensku učila aj na základnej škole, teraz je na bilingválnom gymnáziu. Ľubomíra Hnatič sa 20 rokov venuje deťom, v súkromí však už viac ako dva roky nemôže vychovávať svoju malú dcérku.

Najprv jej manžel odobral dojčené dieťa, potom súd zveril dieťa do starostlivosti otca. Neskôr súdy nezakročili proti otcovi, ktorý nerešpektoval právoplatné rozhodnutie súdu a 200-krát zmaril stretnutie dieťaťa s mamou. Navyše zakázal Denníku N o tejto kauze akokoľvek písať.

Súd vzal matke dojčené dieťa

Otec dal vyšetriť dieťa 4. októbra. Následne 11. októbra 2017 vzal matke dcérku za osobnej prítomnosti Ivety Rajtákovej svojej advokátky. Súkromný znalecký posudok bol vypracovaný 12. októbra 2017, deň potom, čo otec zobral dieťa matke. 

Z Ľubomíry Hnatič urobil štát nespôsobilú matku za štyri dni. Advokátka podala návrh, aby bolo dieťa zverené otcovi 16. októbra a 20. októbra to súd odobril. 

Pozdravy detí učiteľke Ľubomíre Hnatič.  Foto - archív LH

Znalkyňa Viera Trusková uviedla, že 2-ročné dieťa bolo patologicky fixované na matku. Otca nevyšetrila, matku nevidela. Sudkyňa Okresného súdu Košice II. Agáta Burkušová 20. októbra 2017 zverila dvojročné dieťa otcovi z dôvodu konfliktov medzi rodičmi. Senát v Košiciach v zložení predsedníčka Ludvika Bodnárová a členky senátu Diana Solčányová a Marianna Hrabovecká uznesenie Okresného súdu Košice II potvrdil a umožnil matke stretávať sa s dieťaťom 2 razy do týždňa po 3 hodiny.

Matka považuje tieto uznesenia za arbitrárne, teda založené na svojvôli súdu. “Od 18. mája 2018 som dcérku čistého času videla 17 hodín, zatiaľ čo jeden deň má 24 hodín. Otec zmaril 200-krát právoplatné uznesenie súdu a zavliekol dieťa do Ruska bez môjho súhlasu. Týmto konaním ma otec sústavne a dlhodobo obmedzuje vo výkone mojich rodičovských práv, čo je v príkrom rozpore so záujmom maloletého dieťaťa. Sudkyne ignorujú objektívne skutočnosti, zákony, čestné prehlásenia, výsluchy z polície, znalecké posudky, vyjadrenia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, či prokuratúry a iné lapidárne dôkazy.” hovorí pre Ženy v meste Ľubomíra Hnatič.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pritom v marci 2020 konštatoval, že dochádza k vážnym porušeniam Dohovoru o právach dieťaťa. Kolízny opatrovník upozornil, že maloletému dieťaťu je upierané právo na oboch rodičov, na pravidelné udržiavanie osobného vzťahu a priameho styku s matkou, právo na starostlivosť zo strany matky. Byť spolu s matkou znamená pre dieťa základný prvok rodinného života, a to aj napriek nezhodám vo vzťahoch medzi rodičmi.

Ilustračné foto - pixabay.com

Zákaz písať o prípade

Advokátka Iveta Rajtáková sa dokonca obrátila na bratislavské súdy, ktoré zakázali Denníku N o celej kauze písať. Odôvodnili to tým, že “išlo o hrubý a nezákonný zásah do súkromia maloletého dieťaťa". Ochrana súkromia dieťaťa a jeho rodiny podľa súdov v Bratislave stojí nad verejným záujmom – slobodou prejavu v tlači. Verdikt vyniesli bez toho, aby si preštudovali článok.

Advokátovi a odborníkovi na mediálne právo Tomášovi Langerovi, ktorý si preštudoval obe rozhodnutia súdov, sa nepozdáva vecné obmedzenie. „Neexistuje, aby novinár o nejakej téme nemohol písať žiadnym spôsobom a za žiadnych okolností, teda ani vtedy, keď anonymizuje údaje dieťaťa,” uviedol podľa Denníka N. 

Sudkyne opustili justíciu

Matka podala na súd rôzne návrhy, väčšinu jej bez adekvátneho vysvetlenia zamietol. Neuspela, hoci zákon o rodine (par. 25 ods. 4) hovorí, že keď jeden rodič marí styk druhému, tak súd môže zmeniť rozhodnutie o tom, komu bude dieťa zverené.

 

 

Bývalé sudkyne krajského súdu Košice Diana Chlebovič Solčányová ako členka senátu a sudkyňa Marianna Hrabovecká ako predsedníčka senátu a sudkyňa spravodajkyňa posledný marcový deň tohto roka zamietli návrh matky, ktorým žiadala zveriť dieťa do svojej osobnej starostlivosti a zákaz vycestovať s maloletou mimo územia Slovenskej republiky.

Zamietli to v posledný deň v úrade. Patrili k 19 sudcom, ktorí sa vzdali funkcií a odišli z justície.

Kým súd v Košiciach návrhy matky odmietal, senát krajského súdu v Prešove konštatoval: ,,Vytýkané bránenie v styku považuje odvolací súd za zásadnú zmenu pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti rodičov o maloletého.“

Prípad Ľubomíry Hnatič nie je ojedinelý. V máji 2018  sme písali o Ekvádorčanke Marielle Ree Fajardo. Jej slovenský manžel uniesol dieťa a hoci má v ruke rozhodnutie súdu, že dcéra sa má vrátiť k mame do rodnej vlasti, stále sa matka nemôže domôcť svojich práv.

Vymazení rodičia hovoria o korupcii

Beáta Janočková v júni minulého roka založila Iniciatívu za vymazaných rodičov. Sú to rodičia, ktorí sa nemôžu stretávať so svojím dieťaťom potom, ako sa rozišli alebo rozviedli s partnerom či partnerkou, ktorým súd zveril dieťa.

“Združujem rodičov na celom Slovensku, každý deň mi píšu noví. Môj odhad je, že máme okolo 5000 vymazaných rodičov a zhruba 20-tisíc párov, ktoré bojujú s porušovaním základných ľudských a rodičovských práv,” hovorí pre Ženy v meste Janočková. Ona sama bojuje o to, aby mohla vidieť syna.

Hovorí, že sa dnes už nedá povedať, či týmto problémom trpia viac matky alebo otcovia. “Odcitujem Vám prvú vetu mojej kolíznej pracovníčky: Zabudnite, už sa dávno skončila doba, že sa deti zverujú len matkám. V súčasnosti odhadujem zverovanie v pomere 60 percent matkám, 40 percent otcom,” dodáva Janočková.

Momentálne na facebookovej skupine zbierajú podnety od rodičov na jednotlivých sudcov.

“Situácia na Slovensku v tzv. poručenskej agende, je v žalostnom stave, ale nie z dôvodu, že by neboli zákony, ale preto, že tieto zákony sa nedodržiavajú. Na celej čiare zlyháva štátny systém, začínajúc Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a končiac sudcami. Na Slovensku  dlhodobo funguje skupina zložená z vysokopostavených sudcov, prokurátorov, advokátov, kolíznych opatrovníkov, psychologičiek, súdnych znalcov, ktorí nemajú žiaden morálny, ani etický kredit. Za ich rozhodnutiami sú tisíce zničených detských životov a vymazaných rodičov a ich rodín. Charakterizujem to troma slovami - korupcia, konexie a nevymožiteľnosť práva,” dodáva Beáta Janočková.

 

[Web Ženyvmeste.sk číta milión ľudí mesačne. Ďakujeme - kliknite pre viac info]