Už niekoľko rokov uverejňujú svedectvá žien, najmä o skúsenosti s pôrodom. Posledné týždne sa to zmenilo. “Ženy nám začali samé od seba posielať príbehy o tom, za akých okolností sa rozhodli pre interrupciu alebo s akou zdravotnou starostlivosťou sa stretli pri spontánnom potrate. Tieto príbehy nám začali posielať potom, ako sa už nemohli mlčky prizerať diskusiám, ktoré prebiehajú v parlamente, v médiách a na sociálnych sieťach,” hovorí Miroslava Rašmanová z mimovládnej organizácie Ženské kruhy.

Príbehy žien po interrupcii

Miroslava Rašmanová pripomína vyjadrenie poslankyne Anny Záborskej. Tá vo svojej záverečnej reči vyhlásila, že aktivistky, ktoré sa ozývajú proti jej legislatívnym návrhom, v skutočnosti ženy a ich príbehy vôbec nezaujímajú. "Nie je to pravda. V občianskom združení Ženské kruhy už desať rokov komunikujeme so ženami a počúvame ich príbehy. Rozprávajú nám o tom, čo je pre ne dôležité pri starostlivosti o reprodukčné zdravie. V čase, kedy sa v parlamente diskutovali legislatívne návrhy ako sťažiť prístup k interrupciám, nám ženy navyše začali posielať aj svoje príbehy o tom, za akých okolností sa pre interrupciu rozhodovali alebo s akou starostlivosťou sa stretli počas spontánneho potratu," hovorí Miroslava Rašmanová.

Foto - Ženské kruhy

Výpovede žien ukazujú, že postoj spoločnosti voči možnosti robiť rozhodnutia o svojej reprodukcii, ovplyvňuje naše životy a zdravie na rôznych úrovniach. A to nielen v prípadoch interrupcií, ale aj pri pôrode či spontánnom potrate.

Kniha NAHLAS

V Ženských kruhoch sa preto rozhodli vydať knihu NAHLAS. Chcú do nej zahrnúť približne dvadsať príbehov a skúseností žien so zdravotnou starostlivosťou v prípade potratu, pôrodu a interrupcie. Ku každému príbehu bude pripojená originálna ilustrácia.

"Sme presvedčené, že tieto príbehy by mali zaznievať bez toho, aby sme ich prekrúcali alebo aby boli používané ako nástroj v boji za obmedzovanie slobodného rozhodovania iných žien," dodáva Miroslava Rašmanová.

 

Kniha NAHLAS vzniká preto, aby:

- dala priestor ženám, ktoré chcú hovoriť o svojich skúsenostiach nahlas;

- ukázala, čo je pre ženy dôležité a na zlepšovanie akých oblastí by sa mali zamerať legislatívne snahy;

- prispela do verejnej diskusie a ukázala, že skúsenosti žien sú rozmanité a tvoria súčasť unikátnych individuálnych osudov;

- ukázala, že príbehy jednotlivých žien nemajú byť používané na popretie skúseností iných žien, naopak, môžu byť prejavom solidarity;

- bola nápomocná ženám či ich blízkym, ktorí si práve prechádzajú podobnými životnými situáciami;

- vytvorila možnosť na porozumenie a vcítenie sa pre ľudí, ktorí takúto skúsenosť nemajú a možno ani nikdy mať nebudú;

- sa dostala do rúk každej poslankyne a poslanca, ktorí majú moc rozhodovať o našich životoch a možno si nevedia predstaviť, ako ich hlasovania ovplyvňujú životy konkrétnych žien.

Touto cestou vás chceme poprosiť, aby ste podporili vznik knihy NAHLAS