Úspešné ženy z rôznych profesií sme oslovili a spýtali sme sa ich, ako hodnotia rok 2020 a jeho dopad na ženy na Slovensku. Tu je prvá časť našej ankety. 

 

Petra Kotuliaková, CEO Aj ty v IT

"Z nášho pohľadu si ženy začali viac uvedomovať riziko straty práce a potrebu doplnenia konkrétnych znalostí, vzhľadom na ekonomický vývoj v krajine. Toto prebúdzanie ide postupne s vývojom pandémie, kedy sme si ešte v prvej vlne naivne mysleli, že o tri týždne bude svet ako predtým. Lenže nie je.

Ekonomický dopad bude najciteľnejší pri matkách samoživiteľkách a tiež ženách na materskej a rodičovskej dovolenke. Preto sme aj špeciálne pre túto poslednú skupinu vytvorili vzdelávací program, ktorý im pomôže oživiť ich digitálne zručnosti a hlavne ich podporí v období nástupu do práce. 

Ak nám začnú ženy vypadávať z pracovného procesu, ako krajina prídeme o kvalifikovanú pracovnú silu a čoraz viac žien bude mať problém s dôverou vo vlastné schopnosti, z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti."

 

Simona Bubánová, podnikateľka, spolumajiteľka reklamných agentúr CD-Creative Department, Work@Hugs a spoluzakladateľka iniciatívy Žemy 

"Rok 2020 bol rokom plným ťažkých skúšok. Politici prijali ako samozrejmosť, že v ťažkých časoch sa na ženy a matky bude dať ako vždy spoľahnúť. Dialo sa tak na začiatku, ale aj teraz počas ťažkej krízy. Učiteľky, doktorky, sestričky, lekárničky, opatrovateľky, predavačky a pri tom zároveň aj manželky a hlavne matky.

Spoločnosť a to nielen na Slovensku čelí pandémii, ktorej rozmer a vplyv na životy a mentálne zdravie ľudí sme si takto pred rokom ani len nevedeli predstaviť.

O čo väčší rozmer táto kríza má - a ten je obrovský, o to väčšie pobúrenie vo mne vyvola arogancia politikov, ktorí namiesto toho, aby pripravovali opatrenia pre ďalšiu vlnu koronavírusu a to v oblasti sociálnej, v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva, v oblasti bezpečnosti a ochrane pred domácim násilím, premrhali celé leto predvádzaním sa a diskusiou o interrupciách, len preto, aby zbierali politické body pre seba. Hysterizovali tak spoločnosť na úplne zástupnej téme. Takže, keď prišla druhá vlna, nebolo pripravené vôbec nič. Nehovoriac o tom, že zlá komunikácia autorít, dala obrovský priestor šíreniu dezinformácií o pandemickej kríze.

Keby som si mohla vybrať, čo by trebalo okrem morálky zlepšiť v roku 2021, tak by to bola komunikácia nielen vládnych špičiek, ale aj ľudí medzi sebou. Lebo táto situácia si vyžaduje konštruktívnu debatu, nie hystériu a anarchiu. Menej predsedov strán, viac prezidentky. Menej dojmov, viac overených faktov. Menej ega, viac empatie."

 

Zuzana Števulová, právnička, Progresívne Slovensko 

 

“Z môjho pohľadu rok 2020 zvýraznil rolu žien v oblastiach, ktoré sú dlhodobo na okraji záujmu - zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, učiteľstvo. Tieto oblasti sú dlhodobo oveľa slabšie ohodnotené a pracuje v nich nepomerne viac žien, no a pandémia nám ukázala, aké sú tieto oblasti dôležité. Želala by som si, aby sa spoločenské a finančné ocenenie vďaka tomu v najbližších rokoch viac sústredilo na ženy zdravotníčky, sociálne pracovníčky, opatrovateľky a učiteľky.  No obávam sa, či sa tak stane, pretože aj keď ženy boli a sú kľúčové pre udržanie nášho zdravotníctva či starostlivosti o seniorov a seniorky, na rozhodovanie v čase pandémie nemali takmer žiadny vplyv, keďže Slovensko naďalej trpí nerovnomerným rozdeleným moci. Rok 2020 na tom nič nezmenil. 

Okrem toho, na ženy tento rok naplno dopadla ťarcha neplatenej práce v domácnosti a starostlivosti o druhých, keďže sa museli starať o deti, ktoré nechodili do školy a sú častejšími poberateľkami pandemickej OČR ako muži. To znamená, že pandémia im pridala viac práce v domácnosti a ešte výraznejšie im ukrojila z ich kariérnych možností a finančného ohodnotenia, či budúcich dôchodkov. Preto mám pocit, že napriek tomu, že pandémiu by naše zdravotníctvo, zariadenia pre seniorov, či naše domácnosti bež žien nezvládli, dokonca žena čiastočne stojí aj za vakcínou proti Covidu, no na Slovensku akoby táto do oči bijúca skutočnosť takmer nikoho nezaujala a neprimäla k tomu, aby sa niečo aj skutočne zmenilo. Preto som, žiaľ, čiastočne skeptická, či rok 2021 bude znamenať nejakú skutočnú zmenu vo väčšom priblížení sa k rovnoprávnosti, keďže spoločenské pochopenie týchto javov, ktorých sme boli svedkyňami a svedkami tento rok takmer úplne absentuje.” 

 

Jana Bednárová, kreatívna riaditeľka a spolumajiteľka Chutné kytice

"Rok 2020 navždy zostane rokom, ktorému dominovala pandémia. V tieni zostáva skutočnosť, že parlamentné voľby nás posunuli vpred smerom k spravodlivejšej a modernejšej spoločnosti, hoci sú to niekedy kroky váhavé a ťarbavé. Z pohľadu postavenia žien vyzdvihujem, ako silnie slovo rozumných a inšpiratívnych žien v demokratickej politike: nahlas ale slušne, dôrazne ale nenásilne počuť Zuzanu Čaputovú, Veroniku Remišovú, Máriu Kolíkovú, Vladimíru Marcinkovú, Luciu Ďuriš Nicholsonovú a ďalšie. Pozerám sa na to s nádejou.