Úspešné ženy z rôznych profesií sme oslovili a spýtali sme sa ich, ako hodnotia rok 2020 a jeho dopad na ženy na Slovensku. Tu je druhá časť našej ankety. 

 

Lucia Plaváková, advokátka, Progresívne Slovensko

 

“Dúfala som, že rok 2020, v ktorom sme si pripomínali 100. výročie získania volebného práva pre ženy, sa stane rokom žien. Realita však ukázala iné. Výsledky parlamentných volieb nám nepriniesli prakticky žiadne zvýšenie podielu zastúpenia žien v poslaneckých laviciach, ani na ministerských postoch. Pandémia navyše priniesla výrazné negatívne dopady na životy žien na Slovensku. 

Situácia, v ktorej sme nečakane väčšinu aktivít presunuli do našich domov, sa odrazila nielen na zvýšenom nápore na ženy z hľadiska potreby starostlivosti o deti v súbehu s prácou z domu, ale zaznamenali sme aj nárast domáceho násilia. Jeho obete sa zo dňa na deň ocitli uväznené doma s násilníkmi bez možnosti obrátiť sa na pomoc. Linky pre ženy na chvíľu stíchli. A po čase sa rozzvonili intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. 

Navyše sa zdá, že vláda špecifické rodové aspekty pandémie nielenže vôbec nevidí, ale za výdatnej snahy ministra Milana Krajniaka sa snaží otázky rodovej rovnosti ideologizovať v duchu postojov Konferencie biskupov Slovenska. To je veľmi zlá správa nielen pre všetky ženy na Slovensku, ale pre celú spoločnosť. Lebo len taká spoločnosť má potenciál byť dobrým miestom pre život všetkých jej členov a členiek, ktorá vníma potreby rôznorodých skupín obyvateľstva a vytvára pre nich také podmienky pre život, ktoré im pomáhajú prekonať nezmyselné bariéry a zabezpečujú rovnosť šancí.”

 

Ivana Molnárová, CEO Profesia

“Bez rozdielu, či je to muž alebo žena nás celá situácia učila dôverovať. Nenabehnúť na kolektívny strach, nebojovať s opatreniami, ale prijať situáciu. 

Všetci sme zostali na home office. Pre mňa osobne to bola veľká zmena. Iba výnimočne som pracovala z domu. Všetko sa zrazu presunulo do online prostredia, všetky porady, brainstormingy, školenia. Tým, že nám padli tržby, tak ja som si vyskúšala riadenie krízovej situácie, od internej komunikácie, cez škrtanie nákladov, boli sme nútení pár ľudí prepustiť. Na druhej strane náš to učilo vymýšľať nové veci a byť kreatívnejší. 

So svojimi blízkymi sme boli 24/7, kde sa preverili naše vzťahy. Deti zostali na dištančnom štúdiu, kde popri domácnosti a práci, museli mamky a oteckovia zvládať vyučovanie a úlohy. Verím, že nás to naučilo byť viac vďačný za učiteľov, zdravotníkov, ale aj našich najbližších.

Mnohým z nás sa tiež otváralo, čo nám dáva a naopak nedáva zmysel. Čomu dávať pozornosť a čomu sa venovať. Mali sme zrazu čas na zastavenie sa a nacítenie sa na náš vnútorný priestor, stíšiť myšlienky a naučiť sa byť v pokoji.

Možno to bude znieť paradoxne, ale som vďačná za zaujímavý rok, veľa ma naučil.” 

 

Jarka Lukačovičová, odborníčka na účtovníctvo a dane, strana SPOLU- Občianska demokracia

 

“Rok 2020 nebol ženám naklonený z dvoch dôvodov. Prvým bola pandémia koronavírusu, ktorá zmenila životy nám všetkým a ženám obzvlášť. Ak sme sa dovtedy ako ženy snažili napredovať či už v práci, v záľubách, v podnikaní, či poukazovaní na rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré tu ešte stále máme, rok 2020 nám hodil polená pod nohy a my sme sa vrátili o pár krokov späť, pretože sa z nás stali bojovníčky v prvej línii. Ženy museli zvládať prácu z domu, vyučovanie s deťmi, zabezpečovanie starostlivosti o rodičov a príbuzných a na pokrok nebol čas. 

Druhým dôvodom bola nová vláda, ktorá už svojimi prvými krokmi naznačila, že ženy nečaká obdobie reforiem a búranie rodových stereotypov, skôr naopak. Už počas prvého polroka museli ženy čeliť legislatívnej smršti, ktorá sa snažila popri všetkej tej hrôze oklieštiť ich reprodukčné práva a len o jeden hlas sme unikli stavu, kedy by sa tak reálne stalo.

Na druhej strane tým, že ženy opäť museli dokázať, že sú odolnejšie, odhodlanejšie a viac vydržia, viacerým z nás sa podarilo túto krízu zmeniť na príležitosť. Poznám ženy, ktoré okrem toho, že boli celý čas v prvej línii a nielen ako zdravotníčky, ale napríklad učiteľky, pokladníčky, účtovníčky, objavili čaro času pre seba, alebo našli nové smery v podnikaní, či sebarealizácii. Aj preto, že nám ženám rok 2020 ukázal, že z krízy môže byť príležitosť, by som sa mu za to poďakovala a verím, že ten nový nám už pomôže vykročiť opäť vpred.”

 

Ľudmila Kolesárová, marketingová manažérka, Dobrý Anjel

 

“Mohla by som odpoveď odvodiť od vlastného roka 2020, ktorý ako žena považujem za nesmierne náročný. Od marca varím každý deň. Už mi stokrát došla fantázia, aj chuť na to. Dala by som kráľovstvo za školskú jedáleň aj reštaurácie. A hoci sa dali jedlá aspoň objednať, my sme si to v rámci koronou obmedzeného rozpočtu nedovolili. A popri tom som sa snažila robiť rodine psychologičku, chodiť do práce a pravidelne sa starať aj o pohodu mojej 83-ročnej mamky, ktorá s nami žije a nesie situáciu veľmi ťažko.

Aj keď som ku koncu roka bola už len na polovičnom, vôbec nič som nestíhala. To všetko je však nič proti iným ženám, ktoré majú malé deti, chodia na smeny, nemôžu si vziať home office a možno nemajú ani partnera, alebo, a to je ešte horšie, majú zlého partnera. Neviem si to ani predstaviť. A k tomu všetkému rok 2020 poznamenala nedôstojná debata o ženách medzi mužmi parlamentu. Z toho celého však nevyplýva len náročné postavenie žien, ale aj ich obdivuhodná sila.”

 

Dana Kleinert, dizajnérka, poslankyňa Starého mesta, Progresívne Slovensko 

“Od začiatku pandémie neviem prestať myslieť na ženy (deti, ale aj mužov), ktorí sú obeťami domáceho násilia. Už pred koronou to bol veľký problém a teraz keď si len predstavím, že je žena, či dieťa zavretá s násilníkom doma, 24 hodín denne, bez možnosti úniku, je to desivé. Nečudo, že sa počet týchto činov dramaticky zvýšil. Som však vďačná, že prezidentka Zuzana Čaputová túto tému komunikuje, je to viac ako potrebné.

Únavné je aj ťahať nárast práce ženami - nielen tým, že pracujú v prvých líniách v zdravotníckych zariadeniach, či v učiteľských profesiách, ale aj doma sa objem povinností dramaticky zvýšil - deti je potrebné učiť, viesť v online svete homeschoolingu, ale popri tom pracovať a tiež aj starať sa o celodenné “menu” rodiny. 

To všetko spolu so stresom z ochorenia vlastného a blížnych je veľmi ťažká kombinácia a nálož.

Rok 2020 nám celkovo “naložil”. Je teraz na nás, ako to zvládneme a čo budeme vidieť, keď sa po čase obzrieme späť. Ako sme sa zachovali, čo sme sa naučili a akí sme boli ľudia v ťažkých chvíľach.”