V septembri 2021 sme  založili slovenskú Klimatickú koalíciu. Sme rodičia, študenti, sú medzi nami akademici, podnikatelia, ľudia zo samospráv či kreatívneho priemyslu, jednoducho aktívni ľudia, ktorí považujú klimatickú krízu za akútnu.

Máme obavy a zároveň vnímame príležitosť. Stojí pred nami veľká šanca. že sa nám „to“ spolu podarí. Že vďaka novým podnikateľským a finančným príležitostiam možno hospodárstvo nastaviť tak, aby sa zo života, aký poznáme my, mohli tešiť ďalšie generácie.

Klíma sa nás týka

Chceme dať hlas klíme, no zároveň chceme, aby spolu s klímou prišli spravodlivosť a zodpovednosť. Je čas preniesť klimatické debaty z elitárskych Tatra-samitov, zatvorených dverí politických rozhodovaní a biznis rokovaní do každodennosti. Inak väčšina z nás nemá šancu ozaj pochopiť význam a dôležitosť slov „neutralita“, „klimatické ciele“ (55 či 65 alebo dokonca 70 percent?), „dekarbonizácia“ či „systém obchodovania s emisiami“. 

Žiaľ, zreteľne pocítime, ako sa nás klíma týka. Napríklad aj teraz, keď sa zvyšujú ceny energií a my platíme viac prakticky za všetko. Potom ľahko skočíme na ponúkaného a falošného vinníka – tvrdenia, že platíme za to, že nám EÚ prikazuje vylúčiť fosílne palivá a vnucuje klimatické ciele. 

Následky sa týkajú všetkých. A všetci máme v rukách riešenia. Už je ozaj najvyšší čas, aby sme si uvedomili, že klimatická zodpovednosť spočíva nielen na pleciach politikov či veľkého biznisu, ale i na tých našich. (Samozrejme, znečisťovatelia musia zmeniť svoj biznis model a politici musia nastaviť politiky,ktoré plnia klimatické ciele. Inak nastanú veľmi obávané scenáre, ktoré už dlhodobo s istotou predvídajú klimatickí vedci a vedkyne.)

Tak v čom spočíva naša zodpovednosť?

Ide o to, aby sme menej kúrili, viac sa presúvali šetrnými spôsobmi dopravy, jedli menej mäsa, či celkovo konzumovali menej? Áno, ale ani zďaleka nie len. Naša zodpovednosť je „zodpovednosť občianska“. Slovenky a Slováci majú vyjsť z ulít a vyzývať politikov, nech robia svoju prácu. Musíme sa všetci pýtať otázky súvisiace s plnením klimatických záväzkov.

Spýtajte sa našich politikov: Aký je stav plnenia klimatických cieľov? Aký je plán na to, aby Slovensko bolo klimaticky neutrálne, ideálne už v roku 2040, najneskôr 2050? Aké sú cesty, kto – ako – do kedy, má plniť tento plán? A aká je pripravenosť Slovenska, osobitne na regionálnej a lokálnej úrovni? 

V dobrom pláne nesmie chýbať sociálny rozmer – teda ako bude vláda budovať podpornú sieť pre tých, ktorých sa môžu klimatické opatrenia negatívne dotknúť, prípadne ohroziť ich živobytie. Dobrý plán obsahuje jasnú trajektóriu ekonomiky bez fosílnych palív. Bez dobrého plánu minieme vzácne financie neuvážene a nastavíme opatrenia len tak naoko.

Klimatická zodpovednosť je najmä o tom, že všetci vieme, čo máme robiť a aj to ozaj robíme. Ak politici a političky  nerobia kroky na záchranu klímy, tak ako občania a občianky máme mať v rukách nástroje na vymáhanie týchto krokov. Pre začiatok stačí, keď napíšete mail/ozvete sa im na sociálnej sieti a ukážete, že vám na klíme záleží. 

Zodpovednosť politikov je plniť klimatické ciele, zodpovednosť nás občanov je vyžadovať ich plnenie.

 

(Autorka je koordinátorkou Klimatickej Koalície. Klimatická koalícia je platforma 15 environmentálnych organizácií, ktorá nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart. Jej cieľom je presadzovanie riešení, ktoré sú udržateľné ekologicky aj ekonomicky, a zároveň prispievajú k spravodlivej spoločnosti.