Liga proti rakovine (LPR) po dvoch rokoch pauzy spôsobenej pandémiou organizuje po 26. raz verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov opäť v uliciach. Dobrovoľníci budú počas celého štvrtka zbierať finančné prostriedky na pomoc pacientom s rakovinou. Na Slovensku ich pribudne ročne okolo 40.000.

Žlté narcisy opäť v uliciach 

Dobrovoľníci budú rozdávať každoročný symbol zbierky, ktorým je žltý narcis. Oblečené budú mať biele tričko s logom LPR s textom Ja som. Ich papierové pokladničky modrej farby s oranžovo-bielou potlačou a textom Deň narcisov budú prelepené ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Okrem toho na nich bude logo ligy, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

Aj cez internet alebo SMS

Aj keď sa Deň narcisov podarilo počas pandémie zorganizovať náhradnými formami, tradičná zbierka v uliciach chýbala. "Preto sa veľmi tešíme, že Deň narcisov sa vracia späť, aj že dobrovoľníci ochotne reagovali na našu výzvu zapojiť sa," uviedla výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

Dá sa prispieť tiež cez internet alebo formou SMS. Zbierku je možné podporiť zaslaním SMS na číslo 848. Hodnota správy je tri eurá. Prispieť sa dá aj zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 alebo naskenovaním QR kódu. Ten je zverejnený na webe LPR. On-line a SMS zbierka trvá do 6. mája. Vo vybraných internetových obchodoch sa dá do zbierky prispieť aj kúpou trojeurového virtuálneho narcisu.

Liga proti rakovine vďaka zbierke realizuje viacero projektov. Medzi nimi napríklad onkoporadňu, má sieť onkopsychológov, poskytuje jednorazový finančný príspevok, organizuje podporné skupiny pre príbuzných a pozostalých, rodinné a relaxačné pobyty. Informácie o zbierke sú dostupné na webe www.dennarcisov.sk.