Depresia je afektívna porucha, ktorá môže ovplyvniť kvalitu nášho života. Depresívne nálady sa vyvíjajú na nevyrovnanom emocionálnom pozadí vyvolanom rôznymi kontextmi. Po traumatickej epizóde sa vytvára priestor dezilúzie, beznádeje a nedostatku perspektívy, čo podporuje depresívne prejavy..

Príčiny depresie

V závislosti od vášho psychologického profilu a životného štýlu sa táto emocionálna porucha nazývaná depresia prejavuje s určitou intenzitou. Depresia sa môže objaviť po rozvode, po chorobe, po strate milovanej osoby, po náhlom odvyknutí od závislostí, po zmene rodinnej alebo životnej situácie.  Príčiny depresie sa ťažko identifikujú, ale táto fáza je v procese liečby nevyhnutná..

Psychoterapia môže byť pre človeka trpiaceho depresiou najlepším spôsobom, ako sa dostať k odbornej pomoci. Po zistení príčin môže psychológ začať stratégiu na obnovenie emocionálnej rovnováhy. Osoba s depresiou si potom môže ujasniť svoje pocity, získať nádej a prijať proces uzdravovania.

Prejavy osoby trpiacej depresiou

Depresívny človek sa predovšetkým vyhýba kontaktu so svetom. Bude sa naďalej izolovať a odmietať všetko, čo by mu mohlo pripomenúť spúšťaciu epizódu. Trpia nespavosťou alebo častou spavosťou, bolesťami hlavy, apatiou a úzkosťou..

Ľudia trpiaci depresiou zvyčajne odmietajú kontaktovať známych, takže najlepšou možnosťou diagnostiky a liečby môže byť online psychoterapia. Kontakt psychoterapeuta s osobou trpiacou depresiou môže pohodlne a na diaľku pomôcť identifikovať príčiny a určiť najúčinnejší spôsob liečby..

Depresia v kontexte chladného obdobia

S príchodom chladného ročného obdobia sa výrazne zmenšujú naše možnosti tráviť čas vonku, stretávať sa s ľuďmi a tráviť čas v príjemnom a pohodlnom prostredí. Deň je kratší, teploty nižšie a slnko svieti menej často, takže to všetko môže zvýšiť našu zraniteľnosť voči úzkosti a depresii, čo vedie k izolácii a osamelosti. Zima je sviatočné obdobie, ktoré prirodzene prináša radosť, ale nie pre tých, ktorí sú slobodní, rozvedení, ovdovení alebo starší..

To poukazuje na ďalšiu príčinu, ktorá môže viesť k depresii, a to na osamelé trávenie sviatočného obdobia. Mimoriadne účinná bude pomoc odborníkov, ktorí potenciálnym depresívnym ľuďom ponúknu spôsoby, ako sa znovu objaviť a nájsť si iné záujmy, koníčky alebo aktivity, ktoré im pomôžu prekonať úzkosť a smútok a obnoviť optimizmus a nádej..

Podľa medzinárodných zdravotníckych fór trpí depresiou čoraz viac ľudí. Podľa WHO bola táto porucha diagnostikovaná u viac ako 300 miliónov ľudí, ale odhaduje sa, že nediagnostikovaných pacientov je oveľa viac. Štatistiky ukazujú, že depresia postihuje aj vzdelaných ľudí s mestským, rušným životným štýlom. Zdá sa, že vysoký sociálny tlak, nedostatok spokojnosti v práci, nerovnaké odmeňovanie za prácu a nízky osobný úspech sú faktory, ktoré vedú k vzniku úzkosti a depresie..