Určite ste už stretli ženy, ktoré hovoria, že radšej pracujú s mužmi, pretože nemajú radi ohováranie a hádky v ženskom kolektíve. Súdia iné ženy za to ako vyzerajú alebo, čo robia. Skrátka rady opakujú, že nie sú ako ostatné ženy.

Internalizovaná mizogýnia - čo to je

Odborne sa tomu hovorí internalizovaná (osvojená) mizogýnia. Ide o situácie, v ktorých ženy využívajú sexistické predsudky voči iným ženám. Zjednodušene: ženy, ktoré neznášajú ženy. Samé totiž vyrastajú v sexistickej spoločnosti, kde predsudky a stereotypy nesmerujú iba od mužov k ženám, ale aj od žien k iným ženám. Mnohé ženy si rovnako ako muži myslia, že ženy sú menej schopné, slabé, pasívne a ich miesto je v domácnosti.

Mizogýnia je nenávisť, predsudok alebo diskriminácia voči ženám len na základe ich pohlavia. A smerovať môže nielen od mužov k ženám, ale aj od žien k ženám.

Internalizovaná mizogýnia môže mať rôzne podoby, ako nedostatočné sebavedomie žien, ktoré majú pocit, že nie sú schopné dosiahnuť svoje ciele kvôli svojmu pohlaviu, alebo odsudzovania iných žien za ich rozhodnutia alebo správanie v súvislosti s mizogýnnymi očakávaniami. Internalizovaná (osvojená) mizogýnia ukazuje, že mizogýnia má nielen vonkajšie prejavy, ale aj vnútorné dôsledky, ktoré môžu ovplyvniť životy ľudí a spoločnosť ako celok.

Internalizovaná mizogýnia - príklady:

Kritizovanie vzhľadu: Ženy môžu používať mizogýnnu reč na kritizovanie vzhľadu iných žien, ako sú napríklad pripomienky k váhe, veku alebo vzhľadu. To môže zahŕňať aj kritiku vzhľadu iných žien na základe toho, čo nosia.

Minimalizovanie ženských úspechov: Ženy môžu bagatelizovať úspechy iných žien a prispievať k pocitu, že ženy nie sú schopné dosiahnuť významné úspechy v kariére alebo v iných oblastiach života.

Odsudzovanie materských povinností: Niektoré ženy môžu odsudzovať materstvo iných žien a zvýrazňovať, že sú hlavne oddané rodine.

Podporovanie tradičných úloh: Ženy môžu podporovať tradičné stereotypy a odsudzovať ženy, ktoré nezodpovedajú týmto štandardom.

Bagatelizovanie skúseností žien: Niektoré ženy môžu bagatelizovať problémy, s ktorými sa iné ženy stretávajú v spoločnosti, napríklad sexizmus, pohlavné násilie alebo diskrimináciu.