Veľkonočné sviatky tento rok pripadli na piatok 7. apríla až pondelok 10. apríla. Prečo sú práve v tento víkend? Tu je výpočet a vysvetlenie.

Prečo je Veľká noc už tento víkend

Veľkonočné sviatky majú každý rok vlastný dátum medzi 22. marcom a 25. aprílom. V roku 2023 tieto sviatky pripadli na ten nasledujúci víkend, teda víkend s nedeľou 10. apríla 2023.

Veľkonočná nedeľa pripadá vždy na prvú nedeľu, ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Pre výpočet dátumu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec. Prvý jarný spln po ktorom v nedeľu nasleduje Veľká noc tak musí nasledovať po 21. marci.

Tento rok je teda prvý jarný spln vo štvrtok 6. apríla 2023, takže Veľkonočná nedeľa pripadá hneď na najbližší víkend, teda na 10. apríla 2023. Ide teda o termín niekde uprostred možného termínu. Tu je zase termín Veľkej noci v roku 2024.

Aké sú možnosti termínu Veľkej noci

V niektorých rokoch mesiac dorastie do splnu tesne po jarnej rovnodennosti, napríklad v roku 2008 nastal spln už v piatok 21. marca. Hneď nasledujúca nedeľa 23. marca tak bola veľkonočná.

V takýchto prípadoch sa Veľká noc oslavuje v skorých marcových termínoch. Bolo to tak aj v roku 2013 (Veľkonočná nedeľa bola 31. marca) alebo v roku 2016 (27. marca).

Opačná situácia nastane, ak je spln krátko pred prvým jarným dňom (napríklad v roku 2022 to bolo 18. marca), teda ešte v zimnom období a na ďalší spln sme si museli počkať zase 29 a pol dňa. Prišiel až 16. apríla.

V takom prípade veľkonočné sviatky oslavujeme až v druhej polovici apríla. Napríklad v roku 2003 bol spln 18. marca a ďalší, prvý po jarnej rovnodennosti, pripadal na stredu 16. apríla a veľkonočný pondelok na 21. apríla. Skúste aj článok kedy je Veľká noc a ako ju osláviť