Odborná verejnosť vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby odmietli návrh zákona o pomoci tehotným ženám z dielne koaličných poslancov, ktorý upravuje aj oblasť potratov. Lekárky, lekári, sestry, pôrodné asistentky a iný odborný a zdravotnícky personál vyjadril znepokojenie s návrhom a poslancom adresovali otvorený list.

Lekári a zdravotníci: Návrh ohrozuje ženy

Tvrdia, že návrh priamo zasahuje do odborných kompetencií zdravotníckych pracovníkov a negatívnym spôsobom ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám v oblasti reprodukčného zdravia. Doteraz sa malo k listu pripojiť 174 odborných pracovníkov.

"Zakazovať nám konať včas a čakať na 'bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy' je v absolútnom rozpore s naším poslaním, ktorého súčasťou je ochrana zdravia a maximálna snaha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu," píšu odborníci v liste.

Upozorňujú, že ambulanciám a zdravotníckym zariadeniam hrozí likvidačná pokuta, ak zverejnia informácie o dostupnosti a potrebe umelého prerušenia tehotenstva.

"Listom žiadame poslancov a poslankyne, aby nepodporili návrh v predloženej podobe. Ako zdravotnícky personál vyjadrujeme úprimnú podporu všetkým snahám o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o tehotné ženy. Avšak súčasné znenie návrhu zákona situáciu žien zhoršuje a nám zväzuje ruky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s najlepšou možnou praxou," skonštatovala pediatrička Tatiana Speváková.

Odmietajú predĺženie čakacej lehoty

Gynekologička Petra Kovarovičová dodala, že návrh prináša do lekárskej praxe nejednoznačnosť a vzďaľuje sa od medzinárodne uznávaných odporúčaní. Signatári poznamenali, že návrh sa zásade dotkne zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s potratmi a zakazuje šírenie informácií o potrebe a dostupnosti interrupcie.

Namietajú predĺženie povinnej čakacej lehoty pred vykonaním zákroku zo 48 na 96 hodín, prípadne 72 hodín. Odborníci vnímajú osobitne znepokojivo snahu zahrnúť interrupcie zo zdravotných indikácií medzi zákroky, pri ktorých sa vyžaduje táto lehota, pričom jedinú výnimku majú tvoriť situácie s bezprostredným ohrozením zdravia alebo života ženy.

Tvrdia tiež, že prijatím novely sa zruší vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva a ktorá upravuje aj zdravotné indikácie, pre ktoré je možné umelo prerušiť tehotenstvo.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám sa aktuálne nachádza v druhom čítaní. Poslanci by o ňom mali definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi NR SR, ktorá sa má začať v utorok 19. októbra. Viacerí poslanci OĽANO už avizovali predloženie pozmeňujúceho návrhu, ktorým chcú novelu zmierniť.