Bublinky počas vojny? Áno, bolo to tak. Pred 80. rokmi začali s výrobou sektu v Starom Plzenci. Bol červenej farby a volal sa Black Widow – čierna vdova, tak ako sa volali americké stíhačky.

Po vojne vyrábali vyše 60 tisíc fliaš sektu ročne, ale po znárodnení v roku 1948 sa z ideologických dôvodov Black Widow prestal vyrábať. Po roku 1945 sa začalo s výrobou sektu Chateau Radyně, ktorý sa nepretržito vyrába do dnes.

Pred sektom bolo pivo

Bohémia Sekt produkuje svoje bublinky pri Plzni, ale základ k ním, čiže víno vozí z Moravy, a to napriek tomu, že vinárska tradícia tu siaha už do stredoveku. Všetko sa však zmenilo, keď v Plzni v roku 1871 vznikol pivovar. Podobný osud čakal aj Starý Plzenec, pivo sa tu varilo až do roku 1929.

Výroba sektu v Starom Plzenci.  Foto - Malgorzata Wojcieszynska

Neskôr sem z Moravy presťahovavali výrobu šumivých vín. Vtedy spoločnosť patrila v 60-tich percentách dvojici podnikateľov v Prahe Lauer a Strauss a 40 percent tejto firmy patrilo viedenskej firme ETI a tí začali v roku 1942 s výrobou sektu.

Originálne kvasinky zo Champagne

Na prelome 40. a 50. rokov začal v závode prácu francúzsky odborník Louis Girardot, ktorý zaviedol klasickú metódu výroby šampanského. Používal originálne kvasinky zo Champagne. Na jeho počesť nesie najexkluzívnejší sekt jeho meno.

Zlaté 70. roky V 60. rokoch začala modernizácia a prestavba starých budov a začiatkom 70. sem priniesli technológie z Ruska, kde sa vyrábalo Sovietskoje Igristoje. Tieto technológie však boli dosť problematické a preto sa závod vrátil k francúzskej metóde, čiže kvaseniu vo veľkých tankoch. 70. roky priniesli výrobnú linku a produkciu Bohemia Sektu demi sec.

Jeho vstup na trh bol sprevádzaný reklamnou kampaňou, vrátane televíznych spotov, čo bolo na tie časy veľmi pokrokové. Cena sektu bola vtedy stanovená na 29 Kčs, vytlačená na etiketách a platila vo všetkých obchodoch Československa.

Prvé zdražovanie prišlo až po 21 rokoch, kedy sa cena zvýšila na 56 Kčs.

Ženy predstavovali tri štvrtiny zamestnancov závodu v Starom Plzenci.  Foto - Malgorzata Wojcieszynska

Výroba sektu v ženských rukách

V minulom storočí ženy predstavovali tri štvrtiny zamestnancov závodu v Starom Plzenci a dá sa povedať, že bez nich by sa produkcia nemohla uskutočniť. V ich rukách bola totiž veľmi dôležitá časť produkcie, čiže otáčanie fliaš. Každá žena počas zmeny musela otočiť okolo 20 000 fliaš so sektom umiestnených na drevených stojanoch.

Obchod v Starom Plzenci.  Foto - Malgorzata Wojcieszynska 

Prehliadka a ochutnávka Po prevrate sa firma transformovala na akciovú spoločnosť. Dnes je Bohemia Sekt členom firmy Dr. Oetker a produkuje okolo 18 miliónov fliaš sektu ročne. Návšteva sídla firmy v Starom Plzenci patrí k atrakciám regiónu - návštevníka čaká prehliadka závodu spojená s ochutnávkou sektu a urobiť si môže nákup v pekne zaranžovanom firemnom obchode. Małgorzata Wojcieszyńska foto: Małgorzata Wojcieszyńska

(Obsah vznikol v spolupráci s CzechTourism Slovensko)