Stalo sa to na lyžiarskom výcviku žiakov prešovskej základnej školy v januári 2019. Na kurze v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves sa učiteľ telesnej výchovy a informatiky, vtedy 38-ročný Michal B., opil a sexuálne zneužil až 17 chlapcov.

Učiteľ v noci obťažoval siedmakov

Chlapci 7. ročníka základnej školy, vo veku 12 až 13 rokov, spali na izbách. Podľa obžaloby k ním učiteľ niekoľko hodín opakovane vchádzal do izieb,  obchytával ich na intímnych miestach a vykonával iné sexuálne praktiky. Zároveň im hrozil, že o tom nikomu nesmú povedať.

Okresný súd Spišská Nová Ves v utorok (22. 3.) uznal učiteľa Michala B. vinným z pokračovacieho zločinu sexuálneho násilia na chránených osobách. Súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní 54 mesiacov nepodmienečne. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Prokurátorka aj obhajca si ponechali zákonnú lehotu na podanie odvolania. Na výkon trestu odňatia slobody muža zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

"Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti vykonávať pedagogickú, športovú, trénerskú, pracovnú a akúkoľvek obdobnú činnosť spojenú s dozorom, dohľadom alebo akoukoľvek starostlivosťou a kontaktom s maloletými chlapcami v trvaní sedem rokov, ako aj ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou. Obžalovaný je povinný nahradiť jednému poškodenému škodu z titulu bolestného vo výške 607,80 eura a každému zo 17 poškodených škodu vo výške 1000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.

Sexuálne obťažovanie veľmi poznačilo deti 

Ako uviedol denník SME poľahčujúcimi okolnosťami boli bezúhonný život aj zistená sexuálna deviácia Michala B.. „Súd sa nestotožnil s tým, aby bolo namieste uloženie podmienečného trestu odňatia slobody. Mimoriadne znížil trest vzhľadom na závery znaleckého posudku. A to na podstatné forenzné zníženie ovládacej schopnosti obžalovaného v dôsledku zistenej sexuálnej deviácie, efebofílie,“ odôvodnila sudkyňa spišskonovoveského súdu.

Zážitok veľmi poznačil deti. „Prvý polrok sme intenzívne spolupracovali s psychológmi a psychiatrami. Ja aj môj syn sme čelili veľmi zlému psychickému stavu. Syn mával veľmi často nočné mory, nespal, veľa zameškával v škole. Rok to bolo veľmi ťažké,“ povedala denníku SME pani Petronela o svojom synovi.

„Neprajem to nikomu, bolo to veľmi ťažké. Viem, že to bude na celý život. Čo sa stane, to sa neodstane, ale musíme ísť ďalej,“ dodala.