Advent sa začína približne štyri týždne pred Štedrým dňom, presný začiatok sa každý rok mení. Väčšinou sa začína v období od 27. novembra až do 3. decembra. Vtedy vychádza posledná adventná nedeľa priamo na Štedrý deň.

Kedy sa začína advent 2022

Tento rok bude prvá adventná nedeľa 27. novembra 2022 a posledná, štvrtá adventná nedeľa bude 18. decembra 2022. Každú adventnú nedeľa zapálime jednu sviečku na adventnom venci, ktorý je symbolom adventu.

Prvou adventnou nedeľou sa začína pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.

Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.

Advent 2022

  • Prvá adventná nedeľa 27. 11. 2022
  • Druhá adventná nedeľa 4. 12. 2022
  • Tretia adventná nedeľa 11. 12. 2022
  • Štvrtá adventná nedeľa 18. 12. 2022

Slovo advent pochádza z latinského adventus, čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty a adventný veniec. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána.

Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách". Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska "Rorate coeli de super..." - "Rosu dajte nebesia zhora...". Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.

Prvá adventná nedeľa 2022 a adventný veniec

Symbolom tohto obdobia je adventný veniec. Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.

Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "svetlo sveta". Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v kresťanských rodinách, nemocniciach či iných zariadeniach. Veriaci môžu v nedeľu priniesť svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi posvätia počas prvej adventnej nedele alebo v jej predvečer.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale sa učili aj rôzne remeslá.

Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. Pozrite si aj kedy sa začína advent 2023. Prečítajte si aj prečo sa tento rok advent začína netradične neskoro.