Tento rok je odpoveď na otázku kedy sa začína advent 2023 výnimočný. Prvá adventná nedeľa vyšla na posledný možný termín, posledná adventná nedeľa bude už na samotný Štedrý deň.

Kedy sa začína advent 2023?

Advent sa každý rok začína približne štyri týždne pred Štedrým dňom, presný začiatok sa každý rok mení. Tradične sa začína v období od 27. novembra až do 3. decembra.

Na tento posledný možný dátum vychádza prvá adventná nedeľa aj tento rok, posledná adventná nedeľa vychádza teda na 24. decembra, teda priamo na Štedrý deň.

Advent 2023

  • Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2023
  • Druhá adventná nedeľa 10. 12. 2023
  • Tretia adventná nedeľa 17. 12. 2023
  • Štvrtá adventná nedeľa 24. 12. 2023

Čo je to Advent?

Význam slova "advent" pochádza z latinského "adventus", čo znamená "príchod" alebo "príchod". V kresťanskej tradícii označuje Advent obdobie očakávania a prípravy na oslavu narodenia Ježiša Krista vianočného sviatku.

Toto obdobie začína štyri nedele pred Vianocami a je to čas duchovnej pripravy, ktorý zahŕňa modlitbu, pokánie a očakávanie. Historicky sa advent začal rozvíjať ako liturgická sezóna v 4. a 5. storočí.

Jeho praktiky a tradície sa postupne vyvinuli a rozšírili v rámci rôznych kresťanských denominácií. Pôvodne bol obdobím podobným Veľkej noci, zameraným na pokánie a prípravu na krst nových veriacich.

Postupne sa však jeho zameranie zmenilo na očakávanie druhého príchodu Krista, ako aj na prípravu na oslavu jeho prvého príchodu (Vianoce).

Adventné tradície sa líšia v závislosti od kultúrneho a denominácieho prostredia, avšak bežné prvky zahŕňajú používanie adventného venca so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapalujú každú adventnú nedeľu, špeciálne liturgie, pôst a modlitby. Prvý adventnú sviecu si teda tento rok zapálime v nedeľu 3. decembra 2023.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok s názvom Drsný dom.

Na tomto mieste deti nielen bývali, ale sa učili aj remeslá. Veniec vznikol ako odpoveď na otázky detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc. Wichern vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami. 19 z nich bolo tenších, tie predstavovali bežné dni, štyri boli hrubšie a symbolizovali štyri adventné nedele.

Prečítajte si aj prečo sa tento rok advent začína netradične neskoro.