Advent sa tento rok začína netradične neskoro, prvá adventná nedeľa bude v najneskorší možný dátum. Tento rok nás preto čakajú len vlastne len tri adventné nedele, štvrtá bude až na Šterdý deň

Prečo sa Advent tento rok začína tak neskoro?

Advent sa tradične začína štvrtou nedeľou pred Vianocami a končí na Štedrý deň. Tento časový úsek sa líši a trvá od 22 do 28 dní. Prvá adventná nedeľa pripadá teda na dátum niekde v rozmedzí v období od 27. novembra až do 3. decembra.

Všetko v závislosti od toho, na aký deň pripadne štvrtá adventná nedeľa. Tento rok to vyšlo na Štedrý deň. 

Prvá adventná nedeľa nás tak tento rok čaká v posledný možný dátum, teda až 3. decembra. Advent 2023 je tak tento rok dlhý "len" najkratších 22 dní.

Tohtoročný advent

Advent je obdobie v kresťanskom kalendári, ktoré predchádza Vianocam. Tento termín pochádza z latinského slova "adventus", čo znamená "príchod" alebo "príchod".

Advent je obdobím očakávania a prípravy na oslavu narodenia Ježiša Krista vianočným sviatkom. Taktiež je to čas, kedy veriaci očakávajú druhý príchod Krista.

Počas Adventu sa veriaci zameriavajú na duchovnú prípravu, modlitbu a pokánie. V mnohých kresťanských tradíciách je to obdobie zdržanlivosti a očakávania, často sprevádzané špeciálnymi službami a adventnými rituálmi.

Jedným z viditeľných znakov Adventu je adventný veniec s tromi fialovými a jednou ružovou sviečkou (na tretiu adventnú nedeľu), ktoré symbolizujú postupné približovanie sa k Vianociam.

Každá nedeľa v Advente má svoje špecifické témy, ako je nádej, láska, radosť a pokoj. Advent je taktiež časom, kedy sa mnohé kultúry zameriavajú na prípravu vianočných tradícií, ako je pečenie, zdobenie domov a darčeky. Tieto tradície sa môžu líšiť v rôznych krajinách a kultúrnych kontextoch.

Adventný veniec

História adventného venca siaha napríklad do 19. storočia v Nemecku. Jeho vznik sa spája s Johannom Hinrichom Wichernom, nemeckým teológom a zakladateľom domova pre deti.

Wichern, zaujímajúci sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti z chudobných rodín, hľadal spôsob, ako deťom zjednodušiť počítanie dní do Vianoc. V roku 1839 vytvoril veľký drevený kruh, na ktorý umiestnil dvadsať malých červených a štyri veľké biele sviečky.

Malé sviečky boli zapálené každý všedný deň a veľké sviečky v nedeľu počas adventného obdobia. Tento nápad mal učiť deti trpezlivosti a posilňovať ich očakávanie Vianoc. Postupom času sa z tohto nápadu vyvinul menší adventný veniec, aký poznáme dnes.

Tradične sa tvorí zo zelených konárov (často zo smreku alebo borovice) a zdobí sa štyrmi sviecami, ktoré symbolizujú štyri adventné nedeľe pred Vianocami.

Vence sa stali populárnymi najmä v protestantských rodinách v Nemecku a postupne sa ich používanie rozšírilo do rôznych kultúr a krajín po celom svete.

Adventný veniec sa stal nielen dôležitým symbolom doby pred Vianocami, ale aj súčasťou širšej vianočnej výzdoby a tradícií, pričom každá sviečka má svoj špecifický význam a symbolizuje rôzne aspekty adventného očakávania a prípravy na sviatok narodenia Ježiša Krista.