Pandémia nového druhu koronavírusu prehĺbi existujúce rodové nerovnosti v Európe aj vzhľadom na nadmerné zastúpenie žien v povolaniach (a neplatených činnostiach), ktoré ich vystavujú vysokému riziku infekcie, a v slabo platených a neistých zamestnaniach, ktoré môžu zaniknúť v dôsledku hospodárskeho poklesu po koronakríze.

Upozornila na to v stredu komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.

Domáce a sexuálne násilie

Podľa správy RE je tiež znepokojujúce, že ochranné opatrenia zavedené počas pandémie vo viacerých európskych krajinách zvýšili vystavenie žien domácemu a sexuálnemu násiliu. Mijatovičová v tejto súvislosti dodala, že členské krajiny RE by v tomto období nemali zanedbávať ani sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien.

"Plné rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien je nevyhnutnou súčasťou povinností členských štátov Rady Európy zaručiť ľudské práva žien a presadzovať rodovú rovnosť," uviedla komisárka v správe pre médiá.

Podľa správy RE kríza spojená so šírením choroby COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia pre spoločnosť komplikujú ženám prístup k základným informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ako aj k službám a tovarom určeným pre ženy a dievčatá.

Komplikujú sa interrupcie 

Rada Európy pripomenula nedávnu výzvu 100 mimovládnych organizácií z Európy, ktorá upozorňuje, že hoci zdravotná starostlivosť pre ženy, ktoré chcú ísť na interrupciu, je nevyhnutná a časovo obmedzená, prístup k nej sa v štátoch, ktoré zaviedli karanténne a cestovné obmedzenia, stal ťažším. Táto situácia je obzvlášť znepokojujúca pre ženy a dievčatá, ktoré žijú v tých európskych štátoch, v ktorých je interrupcia nezákonná alebo prísne obmedzená a ktoré nemôžu vycestovať do zahraničia, čo platí napríklad na Malte.

Avšak aj v štátoch, v ktorých je interrupcia legálna, môžu sa existujúce prekážky - ako sú povinné čakacie doby a poradenstvo alebo zbytočná hospitalizácia, odmietnutie tohto druhu starostlivosti z dôvodu svedomia či obmedzené použitie liekov na lekárske potraty - stať neprekonateľnými pre zaistenie časovo citlivých služieb a zákrokov.

Mijatovičová rovnako upozornila, že prístup k antikoncepcii je nevyhnutný pre ženy, aby mohli uplatniť svoje právo samostatne rozhodovať o svojich telách a životoch, a preto túto záležitosť nemožno odložiť až po skončení pandémie.

"Bohužiaľ, existujú náznaky, že v niektorých európskych krajinách bol obmedzený prístup k dlhodobo pôsobiacej reverzibilnej antikoncepcii. Existujúce prekážky, vrátane vysokých nákladov na antikoncepciu v niektorých krajinách, je potom v časoch ekonomických obmedzení a obmedzenej slobody pohybu oveľa ťažšie  prekonávať," vysvetlila komisárka.

Problémy po narodení dieťaťa

Podľa Mijatovičovej treba počas zdravotnej krízy zachovať aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre nastávajúce matky. Počas pandémie bol tento špecifický sektor zdravotníctva na mnohých miestach v Európe poznačený nedostatkom personálu na pôrodniciach po preradení časti zamestnancov na iné úseky.

Rada Európy skonštatovala, že v niekoľkých európskych štátoch došlo ku škodlivým praktikám uvaleným na ženy po narodení dieťaťa, ako sú lekársky neodôvodnené odlúčenia matiek a novonarodených detí, odmietnutie prítomnosti partnera pri pôrode a ďalšie zlyhania pri zabezpečovaní primeraných štandardov starostlivosti, dôstojnosti a práv žien.

Mijatovičová upozornila, že na Slovensku verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka) vyjadrila znepokojenie nad takýmito praktikami a zdôraznila, že sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a usmerneniami Svetovej zdravotnej organizácie (WHO).