Rozvod a všetky dôležité informácie

Všetko o rozvode. Pripravili sme pre vás veľký seriál o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať o téme rozvodu. Budeme vás sprevádzať od prvých pochybností vo vzťahu, cez samotný rozvod až po nový život po rozvode. Čímkoľvek z toho si prechádzate, nájdete u nás všetky praktické informácie, aj rady a tipy od psychológov či ďalších odborníkov.

Všetko o rozvode. Pripravili sme pre vás veľký seriál o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať o téme rozvodu. Budeme vás sprevádzať od prvých pochybností vo vzťahu, cez samotný rozvod až po nový život po rozvode. Čímkoľvek z toho si prechádzate, nájdete u nás všetky praktické informácie, aj rady a tipy od psychológov či ďalších odborníkov.

Rozvod

Začína sa to pochybnosťami a nedorozumeniami, pokračuje dlhotrvajúcou krízou v manželstve, až sa to môže skončiť definitívnym zrušením manželstva - rozvodom. Podľa § 23 Zákona o rodine možno k zrušeniu manželstvo rozvodom pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19 zákona o rodine.

Rozvod je istá trauma

Či už ide o rozvod dohodou alebo má komplikovaný priebeh, takmer vždy sa dá považovať aj za istú traumu. Rozvádzajúci alebo rozvedený môže cítiť smútok, zlosť, zradu a v niektorých prípadoch môže mať dokonca pocit životných problémov alebo straty vlastnej sebahodnoty.

Rozvod prináša aj zmenu doterajšieho spôsobu života a plánov do budúcnosti.

Zároveň je rozvod manželstva novým začiatkom a nádejou na lepší život, pretože znamená koniec dlhotrvajúcich sporov. V mnohých prípadoch si rozvedení dokáže nájsť viac času pre seba a svojich priateľov. Rozvod manželstva je šancou byť opäť slobodný alebo vstúpiť do nového vzťahu.

Počet rozvodov na Slovensku - štatistiky

Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6 percenta z 11 600 na takmer 10 400. Mierne klesajúci trend týchto návrhov zaznamenáva Slovensko pravidelne od roku 2010.

„Nemusí to nevyhnutne znamenať stabilizáciu inštitúcie manželstva, môže sa prejavovať zmena spoločenských vzťahov a rodinných stereotypov, teda rôzne spôsoby spolužitia partnerov,“ podotklo k tomu ministerstvo spravodlivosti.

Očakáva sa, že pandémia tento trend zmení a náročné obdobie zasiahlo mnohé manželstvá, ktoré takúto krízu neustoja. V júli 2020 vybavili súdy v rozvodovej agende až 1 240 vecí, takmer o 16 percent viac ako rok predtým a až o 20 percent viac ako v roku 2018.

V letných mesiacoch roku 2020 sa celkovo počet pojednávaní významne zvýšil, v porovnaní s rokom 2019 vykonali súdy približne o 5 000 pojednávaní viac.

 

 

 

 žena obťažovanie
25-11-2019
Stokrát môžete žene povedať, že strach je iracionálny a Bratislava bezpečná. Darmo jej poviete, že 87 percent páchateľov sexuálnych trestných činov obeť poznalo. Darmo ukážete čísla vrážd na Slovensku, ktoré sú naozaj nízke. V roku 2018 má polícia v tabuľke vraždy - číslo 67. Strach je strach, a ženy by sa mali cítiť bezpečne. 


10-12-2020

Keďže pracujem s knihami a môj život sa okolo nich točí neustále, rozhodla som sa pre vás vybrať zopár kníh, ktoré vám môžu spríjemniť prichádzajúce sviatky, ale aj obdobie lockdownu. Zámerne som vyberala knihy pre ženy, ktoré na Vianoce môžete darovať samy sebe alebo svojim priateľkám.