Rozvod a všetky dôležité informácie

Všetko o rozvode. Pripravili sme pre vás veľký seriál o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať o téme rozvodu. Budeme vás sprevádzať od prvých pochybností vo vzťahu, cez samotný rozvod až po nový život po rozvode. Čímkoľvek z toho si prechádzate, nájdete u nás všetky praktické informácie, aj rady a tipy od psychológov či ďalších odborníkov.

Všetko o rozvode. Pripravili sme pre vás veľký seriál o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať o téme rozvodu. Budeme vás sprevádzať od prvých pochybností vo vzťahu, cez samotný rozvod až po nový život po rozvode. Čímkoľvek z toho si prechádzate, nájdete u nás všetky praktické informácie, aj rady a tipy od psychológov či ďalších odborníkov.

Rozvod

Začína sa to pochybnosťami a nedorozumeniami, pokračuje dlhotrvajúcou krízou v manželstve, až sa to môže skončiť definitívnym zrušením manželstva - rozvodom. Podľa § 23 Zákona o rodine možno k zrušeniu manželstvo rozvodom pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19 zákona o rodine.

Rozvod je istá trauma

Či už ide o rozvod dohodou alebo má komplikovaný priebeh, takmer vždy sa dá považovať aj za istú traumu. Rozvádzajúci alebo rozvedený môže cítiť smútok, zlosť, zradu a v niektorých prípadoch môže mať dokonca pocit životných problémov alebo straty vlastnej sebahodnoty.

Rozvod prináša aj zmenu doterajšieho spôsobu života a plánov do budúcnosti.

Zároveň je rozvod manželstva novým začiatkom a nádejou na lepší život, pretože znamená koniec dlhotrvajúcich sporov. V mnohých prípadoch si rozvedení dokáže nájsť viac času pre seba a svojich priateľov. Rozvod manželstva je šancou byť opäť slobodný alebo vstúpiť do nového vzťahu.

Počet rozvodov na Slovensku - štatistiky

Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6 percenta z 11 600 na takmer 10 400. Mierne klesajúci trend týchto návrhov zaznamenáva Slovensko pravidelne od roku 2010.

„Nemusí to nevyhnutne znamenať stabilizáciu inštitúcie manželstva, môže sa prejavovať zmena spoločenských vzťahov a rodinných stereotypov, teda rôzne spôsoby spolužitia partnerov,“ podotklo k tomu ministerstvo spravodlivosti.

Očakáva sa, že pandémia tento trend zmení a náročné obdobie zasiahlo mnohé manželstvá, ktoré takúto krízu neustoja. V júli 2020 vybavili súdy v rozvodovej agende až 1 240 vecí, takmer o 16 percent viac ako rok predtým a až o 20 percent viac ako v roku 2018.

V letných mesiacoch roku 2020 sa celkovo počet pojednávaní významne zvýšil, v porovnaní s rokom 2019 vykonali súdy približne o 5 000 pojednávaní viac.

 

 

 

 žena obťažovanie
25-11-2019
Stokrát môžete žene povedať, že strach je iracionálny a Bratislava bezpečná. Darmo jej poviete, že 87 percent páchateľov sexuálnych trestných činov obeť poznalo. Darmo ukážete čísla vrážd na Slovensku, ktoré sú naozaj nízke. V roku 2018 má polícia v tabuľke vraždy - číslo 67. Strach je strach, a ženy by sa mali cítiť bezpečne. 


Jahody
21-5-2024
Jahody sú ideálnym ovocím na domáce využitie v kuchyni, vďaka svojej všestrannosti, zdravotným prínosom a jednoduchej príprave. Sú perfektné na vytvorenie širokej škály jedál, od osviežujúcich dezertov až po zdravé šaláty.