Skleróza multiplex je ochorením mladých ľudí. Prejavuje sa celkovou slabosťou, únavou a aj poškodením zraku. Pripomenula to na Svetový deň sklerózy multiplex (30. mája) lekárka Viera Hančinová z ambulancie centra pre liečbu sclerosis multiplex z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Ochorením je na Slovensku postihnutých približne 10.000 ľudí.

Skleróza multiplex sa týka mladých ľudí 

Poukázala pritom na skutočnosť, že ochorenie sa spája s rôznymi mýtmi a neznalosť prvotných príznakov vedie k predlžovaniu stanovenia diagnózy. "Mnohí ľudia si myslia, že roztrúsená skleróza sa týka starých ľudí a súvisí so stratou pamäti. Žiaľ, opak je pravdou," upozornila.

Včasné stanovenie diagnózy a následná liečba najneskôr do dvoch rokov od prvých príznakov môžu mať podľa nej významný vplyv na celkovú kvalitu života pacienta. Odborníci preto apelujú na verejnosť, aby príznaky nepodceňovala.

"Pacienta vieme veľmi efektívne liečiť a dobre diagnostikovaný pacient s dobre nastaveným liečebným režimom môže žiť kvalitný život, študovať, pracovať a založiť si rodinu," dodala Hančinová.

Skleróza multiplex trápi viac ženy ako mužov 

Včasný prístup k efektívnej liečbe je podľa nej tiež dôležitý pre spomalenie alebo predchádzanie zdravotnému postihnutiu, čo znižuje náklady na sociálnu podporu.

Skleróza multiplex je podľa hovorkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbety Sivej chronické demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Začína sa prejavovať u mladých ľudí vo veku od 20 do 40 rokov, trpí ním viac žien ako mužov. Podľa posledných štatistických údajov NCZI pribudlo na Slovensku v neurologických ambulanciách 2018 novo diagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex.