Dnes ráno, vo veku 96 rokov opustil tento svet obdivuhodný človek. Uznávaná lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine, prvá dáma slovenskej rádiológie a onkológie.

Zomrela Eva Siracká

„My máme česť byť súčasťou jej obrovského diela - Ligy proti rakovine - organizácie, ktorú na Slovensku pozná každý. Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. ĎAKUJEME v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala. Naša práca v Lige je pokračovaním jej práce a budeme ju robiť naďalej zodpovedne a s veľkou pokorou,“ vyjadruje so zármutkom Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

„Zasiali sme malé semienko nádeje a dúfali sme, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu“, toto sú slová Evy Sirackej, ktoré odzneli pri 25. výročí založenia LPR. „Strom sa za 33 rokov rozkošatel a je to Váš strom, pani doktorka, my všetci s úctou a vďakou užívame jeho ochrannú korunu...Vaše názory, pomoc, odhodlanie a energia nikdy nezomrú, lebo v každom z nás je kúsok z Vás,“ uzatvára Eva Kováčová.

Zakladateľka Ligy proti rakovine Eva Siracká

  • MUDr. Eva Siracká, DrSc. sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti. V roku 1951 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave Začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení v okresnej nemocnici v Trstenej.
  • V roku 1953 začala pôsobiť na Rádiologickom oddelení Onkologického ústavu ( v rokoch 1956 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa) Zástupkyňou primára oddelenia rádiológie sa stala v roku 1958 Znalosti z onkologickej rádiológie si rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne v rokoch 1960 - 1961 V roku 1964 získala hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied Vedúcou vedeckou pracovníčkou Rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie sa stala v roku 1965.
  • V roku 1977 dosiahla Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.) Národnú cenu za výskum heterogenity ľudských nádorových buniek dostala v roku 1983 Založila slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku Bola členkou výborov odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie.
  • Do roku 1991 sa venovala klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied Pôsobila v redakčnej rade medzinárodného časopisu Neoplasma V roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine V roku 1998 získala Krištáľové krídlo
  • Od vtedajšieho prezidenta SR, Rudolfa Schustera si v roku 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii.
  • V roku 2006 získala od prezidenta SR Ivana Gašparoviča za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva Pribinov kríž I. triedy Európsky parlament jej v roku 2015 udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014 Liga proti rakovine sa naďalej rozvíja pod vedením Evy Kováčovej a jej tímu.

O Lige proti rakovine LPR je nezávislé občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym lepšie zvládať ochorenie prostredníctvom vlastných bezplatných psycho-sociálnych projektov. Dôležitým poslaním je tiež predchádzať vzniku onkologických ochorení. LPR je členom ECL a UICC. Viac na www.lpr.sk