V priebehu najbližších týždňov čakajú Slovensko dva predĺžené víkendy. Oba prichádzajúce štátne sviatky rozšíria víkedové voľno. Máte čas naplánovať si príjemné chvíle s rodinou, výlety či niekam vycestovať. 

  • 1. mája 2023 bude v pondelok,
  • 8. mája 2023 bude v pondelok,

Kedy bude 1. mája?

1. máj v roku 2023 pripadne na pondelok a čaká nás tak predĺžený víkend. Ide o sviatok známy ako Medzinárodný deň práce. Ten sa oslavuje ako pamiatka na históriu práce a zápas robotníkov za lepšie pracovné podmienky a práva.

V roku 1886 sa robotníci v USA zorganizovali a požadovali, aby pracovné dni boli skrátené na osem hodín a aby mali právo na lepšie pracovné podmienky. V ten istý deň, 1. mája 1886, bola vyhlásená celonárodná stávka, aby sa presadili ich požiadavky.

Hoci sa nepodarilo dosiahnuť tieto ciele v ten istý deň, 1. máj sa stal symbolom boja za lepšie pracovné podmienky a práva pracovníkov.

V priebehu rokov sa Medzinárodný deň práce stal dôležitým sviatkom pre odbory a pracovníkov po celom svete a je oslavovaný mnohými krajinami ako pamiatka na toto historické hnutie a na úlohu, ktorú pracovníci zohrávajú pri tvorbe hospodárskej prosperity a sociálneho pokroku v spoločnosti.

Kedy bude 8. mája?

8. máj pripadne v roku 2023 rovnako na pondelok. Tento deň sa oslavuje ako Deň víťazstva nad nacizmom v Európe a slávi sa ako pamiatka na koniec druhej svetovej vojny v Európe. V tento deň v roku 1945 sa nacistické Nemecko vzdalo a kapitulovalo pred Spojenými štátmi, Sovietskym zväzom a spojeneckými silami.

Koniec druhej svetovej vojny bol pre Európu historickým momentom, keď symbolizoval oslobodenie od nacistického režimu a konečné zastavenie vojny, ktorá priniesla utrpenie a smrť mnohým ľuďom.

Deň víťazstva v Európe sa oslavuje ako dôležitý deň v európskej histórii a je pripomienkou významu mieru, bezpečnosti a spolupráce medzi krajinami v Európe a na celom svete.

Oba dni budú u nás štátnym sviatkom a tak budú zatvorené predajne potravín, nákupné centrá a ďalšie obchody.