Voľby 2020: Strany, kandidáti, ženy, termín, ako voliť, vysledky, vitazi

V deň volieb - 29. február 2020 si pripomenieme 100 rokov od schválenia prvej československej ústavy. Tá dala ženám volebné právo s tým, že „ženy budú politicky, sociálne a kultúrne postavené na roveň mužom“.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, v ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov.

Voľby 2020: Strany, kandidáti, ženy, termín, ako voliť 

Na Slovensku je viac ako štyri milióny oprávnených voličov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur.

V deň volieb - 29. február 2020 si pripomenieme 100 rokov od schválenia prvej československej ústavy. Tá dala ženám volebné právo s tým, že „ženy budú politicky, sociálne a kultúrne postavené na roveň mužom“.

Voľby 2020: Strany, kandidáti, ženy, termín, ako voliť 

Prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore občanom vyzvala ľudí, aby v sobotňajších parlamentných voľbách išli voliť. Účasťou vo voľbách podľa nej prijímame spoluzodpovednosť za osud štátu.

"Ako občania nemáme žiadnu dôležitejšiu a významnejšiu príležitosť, aby sme svojím hlasom ovplyvnili to, čo nás osobne presahuje. Aby sme ovplyvnili podobu a charakter nášho štátu," zdôraznila prezidentka. Účasť vo voľbách je podľa Čaputovej nielen vyjadrením spolupatričnosti k spoločenstvu, ale aj prejavom moderného vlastenectva.

V parlamentných voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,4 milióna osôb. Pre približne 41.000 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale v parlamentných budú hlasovať prvýkrát. Tých bude 213.000. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5998 volebných okrskoch v 2926 obciach na Slovensku.
 

Voľby 2020: Ako voliť


- hlasuje sa za plentou
- hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom
- voliči si za plentou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj preferenčné krúžky, najviac však štyri
- lístok treba vložiť do obálky, a potom ju vhodiť do volebnej schránky
- nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov

[[etarget]]