Mená svetoznámych umelcov vás napadnú rýchlo, ale mená žien, ktoré sa preslávili v umení? Koľko slávnych výtvarníčok, maliarok, sochárok je vo svetových dejinách umenia? Neexistujú alebo chýbajú v učebniciach, lebo ich niekto vymazal? Je to azda preto, že by ženy v minulosti nemali talent, nadanie a schopnosti tvoriť umenie alebo im to len nebolo umožnené? A ako je to dnes?

Silná zostava: Neviditeľné ženy v umení 

O téme Neviditeľné ženy v umení bude dnešná diskusná relácia Silná zostava. Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová bude diskutovať s výtvarníčkami Ivanou Šátekovou a Danielou Krajčovou, estetičkou a historičkou umenia Vierou Bartkovou a stálou hostkou je Simona Salátová.

Debatovať budú o tom, ako sa vyvíjala cesta žien v umení, aké stereotypy a predsudky v spoločnosti existovali a aj v súčasnosti existujú a s čím sa dnes stretávajú na Slovensku mladé výtvarníčky. Silnú zostavu vysiela RTVS na Dvojke o 21.55 hod.